DKP og Fælles Kurs slås sammen

Der bliver ryddet lidt op i partimangfoldigheden på den danske venstrefløj, når Fælles Kurs i slutningen af november opløser sig selv og melder sig ind i DKP.

På et fælles pressemøde søndag den 10. november vil de to organisationer annoncere, at de i nærmeste fremtid vil være ét parti, idet Fælles Kurs på sit landsmøde ultimo november skal tage stilling til opløsning og indmeldelse i DKP. Sagen har været drøftet i de to partiers ledelser, som er for beslutningen.

I en udtalelse fra DKP hedder det i den forbindelse:
“Diskussionen om enhed mellem de kommunistiske partier i Danmark er accelereret hen over foråret og sommeren. Enhedsprocessen nåede et kvalitativt nyt trin, da Fælles Kurs rettede henvendelse til DKP om muligheden for en sammenslutning med DKP. DKP’s landsledelse vil den 10. november behandle henvendelsen. Det forventes, at landsledelsen vil stille sig positivt, og derefter vil Fælles Kurs’ landsmøde i november tage stilling til et konkret forslag om nedlæggelse af Fælles Kurs og sammenslutning med DKP.”
Ifølge DKP vil der på pressemødet blive orienteret nærmere om sammenslutningen og om “de videre perspektiver for enhed i den kommunistiske bevægelse i Danmark.”

Sammenslutningen kommer på initiativ fra ledelsen af Fælles Kurs og dets formand Gitte Thomsen, Aalborg.
Fælles Kurs har som parti skrantet i årevis – og nedlæggelsen kommer ikke som nogen overraskelse. Det er derimod måske lidt mere overraskende, at det tager form af en sammensmeltning med DKP, som Fælles Kurs brød ud af i slutningen af 70erne med sømandsbossen Preben Møller Hansen i spidsen. Fælles Kurs opnåede en ret hurtig folketingsrepræsentation – der dog kun varede en enkelt og kort folketingssamling i 80erne.
I mellemtiden er DKP indgået som parti i Enhedslisten.

Et andet ‘kommunistisk parti’ DKP/ML har i årevis haft den organisatorisk samling af ‘den kommunistiske bevægelse’ på dagsordenen – hvorved forstås KPiD, DKP/ML, DKP samt – undertiden – Fælles Kurs. Især har DKP/ML søgt at forcere en sammenslutning med KPiD.

Opløsningen af Fælles Kurs og dets overgang til DKP vil utvivlsomt give anledning til ny bevægelse på sammenslutningsfeltet, der som sit vigtigste mål har en genskabelse af noget, der ligner det fordums revisionistiske DKP fra første halvdel af 70erne.

Netavisen 5. november 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne