Odense 26. oktoberDemonstration Ingen krig mod Irak

Kl. 13.00 Flakhaven i Odense

Arrangør: Initiativet ”Ingen krig mod Irak – Odense”

I Odense er der ligesom i København nu blevet dannet et initiativ for at mobilisere den folkelige modstand mod en ny Irak-krig. Initiativet “Ingen krig mod Irak – Odense” indkalder til demonstration foran Rådhuset på den internationale og landsdækkende aktionsdag den 26. oktober.
Initiativets og demonstrationens grundlage lyder således:

Ingen krig mod Irak

Stop massakrene på palæstinenserne
– For et frit Palæstina

En ny krig truer ved den persiske Golf. Krigen skal demonstrere USAs magt på verdensplan og fastslå deres kontrol med regionens olieressourcer. Den amerikanske præsident Bush og Englands Tony Blair er fast besluttede på at gå i krig – selvom størstedelen af verdens lande og hovedparten af klodens befolkning er imod den.

I Danmark og Norden er et klart flertal i befolkningerne imod en ny Irak-krig.

Prisen i menneskeliv bliver høj. Den sidste krig i Golfen kostede mindst 150.000 mennesker livet, og den efterfølgende handelsembargo har slået over en million mennesker ihjel – i følge UNICEF var 500.000 af dem børn. En ny krig vil skabe endnu mere død og ødelæggelse og ramme den civile befolkning – langs floderne Eufrat og Tigris bor der over 25 millioner irakere.

En krig kan få hele Mellemøsten til at eksplodere. Det kan frygtes, at Ariel Sharon og Israel i strid med FNs resolutioner vil benytte en krig mod Irak til at iværksætte nye overgreb mod palæstinenserne i et forsøg på at knuse håbet om et frit og uafhængigt Palæstina.

Krigen kan stoppes før den begynder, hvis der kommer et massivt folkeligt pres. Internationalt vokser en ny fredsbevægelse frem. Overalt samles der protester mod den truende krig. Den 26. oktober er valgt som international aktionsdag.

Derfor er en bred koalition af organisationer, bevægelser og enkeltpersoner gået sammen om at organisere en demonstration i Odense den 26. oktober for at være med til at vise, at det danske folk ikke ønsker denne krig.

Demonstrationen skal ikke tages som udtryk for støtte til Sadam Husseins regime, men udtrykker en bred folkelig protest mod krig mod et suverænt land. – En krig der føres for i stedet at få indsat et USA-loyalt olie-regime.

Vi vil så fast over for den danske regering:

– At en krig mod Irak bliver uden dansk deltagelse, militært, økonomisk og politisk

– Invester i liv og omsorg, ikke i krig!

I dette efterår har Danmark formandskabet i EU. Derfor kræver vi at den danske regering arbejder for

– At få EU til at advare Bush mod at begynde en ny krig!

En krig mod Irak vil være i strid med international ret og et groft brud på FNs charter. Hvis FNs sikkerhedsråd under amerikansk pres sanktionerer en militæraktion vil det fuldstændig undergrave FNs autoritet for fremtiden. Den danske regering må virke for

– at FN får stoppet denne ulovlige krig.

Stop krigen, før den begynder!

Initiativet ‘INGEN KRIG MOD IRAK-Odense’

(Nærmere oplysning 28280647)

PS.

I tilfælde af krig mod Irak opfordrer vi til at samles på Flakhaven om aftenen kl. 20

Anbefalere (foreløbig):
Stop krigen Netværket – Odense, Palæstinensere i Odense, Foreningen af Danskere og Indvandrere i Odense, (FIDO), Nej til Sanktioner og Krig mod Irak, Folkebevægelsen Mod Nazisme (FMN) – Fyn

Netavisen 9. oktober 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne