Højreregeringens slagtning af råd var politisk udrensning

Udover de generelle nedskæringer på en række miljømæssige og sociale områder havde slagtningen af råd og nævn et andet vigtigt mål. At komme kritikere af regeringens politik fra eksperter og mere eller mindre folkelige bevægelser til livs.

Der var tale om en dansk pendant til det berygtede tyske “berufsverbot”, da regeringen i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2002 slagtede en lang række råd og nævn. Et vigtig formål med slagtningen var at eliminere kritikere, både eksperter og repræsentanter fra folkelige organisationer, af regeringens asociale politik. Indrømmelsen af, at der var tale om politisk udrensning, kommer fra selveste statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Dengang hed det sig, at der var tale om et opgør med bureaukratiet. Med et sandt vildnis af statslige råd og nævn og institutioner overalt. Med organer, som ifølge højreregeringen havde udviklet sig til smagsdommere, der fastslog hvad der var godt og rigtigt på alle mulige området. Et eksperttyranni, der undertrykte den folkelige debat, hævde statsministeren. Hvem, der i realiteten ønskede at kvæle den folkelige debat og sætte sig til smagsdommer over godt og rigtigt. Det var regeringen.

Kritiske røster overfor regeringens politik skulle bringes til tavshed. Eller som statsministeren siger det: regeringen havde lagt mærke til, at eksperterne (samt de folkelige repræsentanter), som sad i de forskellige råd og nævn meget ofte var uenige med regeringens forslag. Der var tale om en ren 68-tænkning, som der skulle gøres op med.
Eller med statsministerens egne ord (og udtalt til et af regeringens hoforganer, Berlingske Tidende): “Det er da ingen hemmelighed, at denne gruppe af eksperter altid støttede venstrefløjen og altid var i opposition til os, og det var mærkværdigt at opleve”.

Altså: Ud med de eksperter, der ikke blindt støttede regeringens synspunkter, samt centralisering af beslutningsmagten hos ministrene. Ind med rygklapperne. Ud fra betragtningen: Vi alene vide, hvad der er bedst for folket (eller nok rettere kapitalen). . .

Netavisen 6. september 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne