STOP NEDSKÆRINGSVANVIDET: FOR EN GOD UDDANNELSE

Udtalelse fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning op til den landsdækkende aktionsdag torsdag den 5. september 2002

Regeringen og de danske amter har lavet en aftale om økonomien i 2003. Der skal spares 300 millioner kr. i amternes udgifter – gymnasierne skal trække en stor del af læsset. Konkrete forringelser der allerede er meldt ud:

*Højere klassekvotienter (op til 31 har været nævnt)
*Mere brugerbetaling (fx. på kopier i undervisningen)
*Færre eller ingen studierejser
*Mindre rengøring, vedligeholdelse og vikardækning
*Færre valgfag og færre timer til frivillige aktiviteter
*Færre idrætslærere (fra 3 til ca. 2 pr. to klasser)
*Færre midler til udvikling. F.eks. bedre pædagogik
*Nedlæggelse af skoler (selvom vi bliver stadig flere)

Alle disse ting sker i et eller flere amter. Måske mærker du intet eller kun lidt i år. Men Næsten alle rammes på en eller anden måde. Vi må sige stop. Derfor kræver DGS at:

*At Folketinget sætter et loft for klassekvotienten
*At alt undervisning skal kunne følges gratis
*At amterne får penge til også at investere i uddannelse

Strejke og demonstration !
5. september – over hele landet

Mere information hos elevrådet eller www.dgsnet.dk
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning – 7020 4017

STOP NEDSKÆRINGSVANVIDET: FOR EN GOD UDDANNELSE


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne