Fredsmarch i København den 20. april

Pressemeddelelse

Den 20. april vil der verden over blive demonstreret mod krig, terror og racisme.

I København arrangerer Stop Terrorkrigen (tidl. Nej til Krig og Terror) en fredsmarch. Den er planlagt til at starte ved USA’s Ambassade kl. 13 og går herfra til Christiansborg, hvor der vil være talere inden marchen atter sætter sig i bevægelse mod dagens sidste stop: Rådhuspladsen, hvor der ud over dagens sidste hovedtalere også vil være musikalske indslag mm.

Fredsmarchen er det første forsøg på at samle en bred opbakning bag den danske fredsbevægelse og de organisationer, der tager afstand fra den amerikanske præsidents ensidigt erklærede krig mod terrorisme, som i Palæstina har udviklet sig til en uacceptabel statsterrorisme fra Israels side.

Vi kan, som danske statsborgere, ikke sidde passive hen, mens vore politikere – med Anders Fogh Rasmussen og Poul Nyrup i spidsen – anstrenger sig for at finde en grimasse der kan passe, nu da det har vist sig, at deres 100% opbakning til Præsident Bush’s “krig mod terror” blev opfattet som en blanco-check til at blodige repressalier, der også rammer mennesker, hvis eneste forbrydelse består i, at de har et forkert statsborgerskab.

Uanset hvilken udvikling der end sker i Palæstina-spørgsmålet frem til den 20. april, vil det være væsentligt at fastslå, klodens folk ikke længere kan tolerere, at den eneste supermagt støtter sine sattelitstater i grusomheder og overgreb, der bringer tankerne hen på et regime og et politisk system, den frie verden tog afstand fra og bekæmpede allerede i midten af det forrige århundrede.

Vi må derfor på det kraftigse opfordre den danske regering og Folketinget til at tage afstand fra – og via internationale politiske organisationer modarbejde tilløb til – at USA kaster mere véd på bålet, der allerede nu kan
sætte verden i brand, ved udvide sin repressalie-politik til også at ramme Irak og andre “fjendebilleder” i Latinamerika og Asien.

Programmet for Fredsmarchen er endnu ikke helt færdigt, men det kan allerede nu nævnes, at blandt talerne vil være:
Lasse Budtz, tidl. udenrigspolitisk ordfører for Socialdemokratiet, forfatteren og højskolemanden Jørgen Knudsen, Dorte Grenaa fra Initiativet Stop terrorkrigen, og forfatterne Kaare Bluitgen og Stig Dalager, samt Bo Richardt fra FredsVagten. Konferenciers vil bl.a. være Andrea Vagn Jensen.

Palæstinas ambassadør, dr. Mohammed Abu Koach, PLOs officielle repræsentant, vil tale kl. 16 på Rådshuspladsen.

Der vil derudover være talere fra forskellige lande, der berøres af terrorkrigen – fra Latinamerika, Filippinerne og Irak – samt repræsentanter for Boykot Israel-kampagnen, Stop Plan Colombia-Initiativet m.fl., garneret med gadeteater og musik ved medvirkende (rock)bands.

Se også Fredsmarchens program

København den 6.april 2002

Initiativet Stop Terrorkrigen
Medborgerhuset Blågården
Blågårdsplads 3
2200 København N
Tlf. 35 36 37 02

www.stopterrorkrigen.dk

Nærmere oplysninger
Per Fosgrau / pressekretær 2299 8484

Initiativet Stop Terrorkrigen er dannet af politiske partier, faglige organisationer, fredsbevægelser, veteraner fra frihedskampen og kulturelle / religiøse bevægelser

Netavisen 7. april 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne