§20-spørgsmål til indenrigsministeren

Enhedslisten har rettet følgende 9 spørgsmål til indenrigsministeren til besvarelse i folketinget på baggrund af Farum-modellens sammenbrud:

1. Vil ministeren oplyse, hvor mange kommuner der har solgt kommunalt ejede bygninger, institutioner mv. og lejet dem tilbage, herunder hvilke firmaer der har købt og til hvilken salgssum?

Begrundelse:
Efter sammenbrudet for den liberalistiske model for kommunal virksomhed i Farum, er det vigtigt at få fastslået, om vi kan forvente andre lignende sammenbrud i kommuner rundt om i landet, der har fulgt indenrigsministerens og finansministerens opfordring til at efterligne Farum kommune.

2. Vil ministeren oplyse, hvor store beløb der er deponeret i Indenrigsministeriet som følge af kommuners salg af bygninger mv. med efterfølgende leje, opgjort pr. kommune?

Begrundelse:
Se ovenfor

3. I hvilket omfang har borgere og presse aktindsigt i forhold til kommunale opgaver, der er udli-citerede, evt. efter modellen med at sælge og leje tilbage?

Begrundelse:
Efter spørgerens opfattelse er det indlysende, at det kun har været muligt for Peter Brixtofte at gennemføre Venstres liberalistiske eksperiment med Farum kommune, fordi offentligheden er blevet foreholdt informationer om, hvad der faktisk foregik. Det er derfor vigtigt at få fastslået, hvad der er den faktiske lovgivning på området?

4. Kan der udskrives nyvalg i en kommune midt i en valgperiode, såfremt et flertal i et byråd vælger at træde tilbage?

Begrundelse:
Meget tyder på, at en stor del af byrådet i Farum, måske flertallet, har været vidende om de problemer, der har været i Farum Kommunes drift. Det kan derfor hurtigt blive den mest hæderlige løsning for en stor del af byrådsmedlemmerne at træde tilbage. På det baggrund er det vigtigt at få fastslået, hvilke muligheder der er for at etablere et fungerende byråd i en sådan – tænkt – situation.

5. Hvad sker der hvis en kommune ikke kan betale lønninger, A-skat mv.?

Begrundelse:
Ifølge forlydender i pressen risikerer Farum Kommune at bliver stillet over for kravet om at deponere op til 600 mio. kr., efter at det er fastslået, at Farum Stadion er en offentlig virksomhed. Samtidig lyder foruroligende meldinger fra byrådsmedlemmer om, at de ikke aner, hvad kommunens kassebeholdning. På den baggrund er det vigtigt at få fastslået, hvordan kommunens ansatte er sikret i en sådan – tænkt – situation.

6. Hvilke rettigheder og pligter har et byrådsmedlem, såfremt vedkommende mener at borgmesteren ikke overholder love og regler, fx vedrørende aktindsigt, afholdelse af byrådsmøder, indgåelse af kontrakter mv.?

Begrundelse:
I denne tid, hvor alle i Farum har travlt med at vaske hænder, er det vigtigt at få fastslået, hvilket ansvar de øvrige byrådsmedlemmer i en kommune vil pådrage sig i den – tænkte – situation, hvor det fastslås, at en borgmester har overtrådt lovgivningen og andre bindende regler. Også for at byrådsmedlemmer i andre kommuner kan tage de fornødne forholdsregler.

7. Hvilke rettigheder og pligter har en embedsmand, såfremt vedkommende mener, at borgmesteren ikke overholder love og regler, fx vedrørende aktindsigt, afholdelse af byrådsmøder, indgåelse af kontrakter mv., og såfremt borgmesteren pålægger hende at udføre disse muligvis ulovlige handlinger?

Begrundelse:
I denne tid, hvor alle i Farum har travlt med at vaske hænder, er det vigtigt at få fastslået, hvilket ansvar embedsmænd i en kommune vil kunne pådrage sig i den – tænkte – situation, at det fastslås, at en borgmester har overtrådt lovgivningen og andre bindende regler og pålagt embedsmændene at medvirke. Også for at embedsmænd i andre kommuner kan tage de fornødne forholdsregler.

8. Hvilke regler er gældende for kommuners regnskabsaflæggelse, herunder konsekvenser af revisionspåtegninger, tidsfrister og manglende overholdelse af tidsfrister?

Begrundelse:
Det er i pressen kommet frem, at Farum kommunes regnskaber ved flere lejligheder har fået stærkt kritiske revisionspåtegninger, samt at regnskabet for år 2000 endnu ikke er godkendt. Dette har tilsyneladende ikke forhindret Farum kommune i at fortsætte den kritiserede praksis.

9. Hvilke sanktionsmuligheder har tilsynsmyndighederne, herunder Indenrigsministeriet, såfremt en borgmester og/eller et flertal i byrådet ikke overholder gældende love og regler, fx vedrørende aktind-sigt, afholdelse af byrådsmøder, indgåelse af kontrakter mv.?

Begrundelse:
Trods et væld af klager samt klare negative afgørelse i Tilsynsrådet har Farum kommune tilsyneladende kunnet fortsætte den kritiserede praksis uantastet. Det er derfor væsentligt at få afklaret, hvilke muligheder der er generelt for at gribe ind over for kommuner, hvis praksis måtte være ulovligt, med henblik på at vurdere, om der er behov for lovændringer.

Netavisen 14. februar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne