Bistandshjælp – ikke til flygtninge og indvandrere

Arbejdsgiverforeningen Dansk Industri ønsker total skrotning af kommunale integrationssystemer, socialrådgivere og offentlig hjælp. Flygtninge og indvandrere skal forsørge sig selv uden hjælp fra det offentlige, mener DI-formand Hans Skov Jensen.

Flygtninge og indvandrere i Danmark skal tvinges i arbejde. Til rene sultelønninger. Derom hersker der fuld enighed mellem regeringen og erhvervslivet. Indvandrernes og flygtningenes sociale vilkår skal forringes drastisk, så de parate til at tage imod arbejde for enhver pris til specielt lave lønninger og elendige arbejdsforhold.

Sådan siges det naturligvis ikke åbent. Næh, de kraftige forringelser af indvandreres og flygtninges forhold, som regeringen forbereder og som Dansk Industri bakker op om, fremstilles som hjælp til indvandrerne og flygtningene. Det skal være slut med at klientgøre dem, pakke dem ind i vat – som den nye integrationsminister Bertil Haarder udtrykker det – så de kan stå på egne ben og derigennem styrke deres selvbevidsthed. Folk skal selv tage vare om deres egen tilværelse, lyder det.

At flygtningene og indvandrerne dermed tvinges til at leve på et eksistensminimum og af den grund kynisk kan udnyttes løntrykkere og billig arbejdskraft, tjah…
Den ny regering har allerede foreslået indførsel af en specielt lav løn til indvandrere og flygtninge kaldet integrationsløn.

Desuden vil regeringen ændre reglerne for udbetaling af sociale ydelser, så det kan betale sig at tage lavtlønnet arbejde. Ifølge undersøgelser, som bl.a. Rockwool-fonden står bag, så kan det for op mod 200.000 bistandsmodtagere ikke betale sig at komme i arbejde. Misæren skyldes, at bistandshjælpen er for høj. I det øjeblik du får arbejde ryger boligtilskuddet, forsørgertilskuddet, hjælpen til betaling til daginstitutioner mv., hvorfor du (og din familie) ikke økonomisk sidder bedre i det.

Finansminister Thor Pedersen bedyrer, at der ikke vil blive tale om at reducere i ydelserne. Kun om, at folk i forbindelse med at de får arbejde bevarer retten til at modtage ydelserne i et vist omfang, så motivationen til at tage et arbejde bevares. Om regeringens garantier står til troende viser sig, når de konkrete forslag til ændring af de sociale ydelser fremstilles. Det vil først ske efter at finansloven og 100-dages-programmet er gennemført.

100-dages-programmet opererer imidlertid med, at den lovmæssige ret til at modtage bistandshjælp skal fjernes for flygtninge og indvandrere, indtil de har været i landet i 7 år – er blevet tilkendt dansk borgerskab. Vejen er ved at blive banet for, at Dansk Industris ønsker om rigelig tilgang af ekstremt billig arbejdskraft opfyldes.

Netavisen 7. december 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater