TV-valg: Velfærd og velfærd

Det er ‘giganternes dyst’: Rasmussen fører på point og den anden Rasmussen træder ind i ringhjørnet med Rasmussens bog, som han omhyggeligt river i stykke, blad for blad. Omkring arenaen jubler de to fanskarer, når Rasmussen scorer. Rasmussen er sikker på bifald.

Efter de første valgrunder, som gik ud på hvem der kunne være mest reaktionær (selvfølgelig på anstændig måde), når det gjaldt om at gøre livet surt for nydanskere, indvandrere og flygtninge, skal det afgørende slag nu udkæmpes om velfærden. To gange velfærd. Den ene bedre end den anden, siger de to Rasmussen’er til de udkommanderede fanskarers begejstring.

– Tag dig sammen Nyrup – ellers taber vi, siger SFs formand Holger K. Nielsen fra ringsiden. Han vil have SF vil i ‘velfærdsalliance’ med S. Ellers taber Nyrup magten.
Socialdemokratiet må gå langt mere offensivt på banen og præsentere nogle konkrete visioner på velfærdsområdet for de grupper, der er faldet af i opsvinget, siger han:
– Vi vinder ikke valget, hvis ikke den nuværende regering og venstrefløjen nu fortæller meget konkret, hvordan vi vil lukke velfærdshullerne. Nu må Nyrup og Socialdemokratiet tage sig sammen. Ikke mere mudderkastning og ikke flere ukonkrete udspil.
Partiet har fremsendt sin plan for de næste fire år til SD – og rykker for svar.

Nyrup er trængt ind i et hjørne. Folk er trætte af hans EU-dikterede politik, trætte af hans løftebrud. De 10 sorte år med Schlüter, som Anders Fogh vil videreføre, er ved at gå in glemmebogen. Mange unge har ikke registreret dem for, hvad de egentlig var. Kun de ni sorte år med Nyrup.

Derfor står de begge og råber Velfærd! Velfærd!
Rasmussen og Rasmussen er to gange velfærd.
Og to gange EU, to gange krig – og to gange demagogi.

Læs også:
Arbejderklassens valg KP23, 2001
Foghs borgerkontrakt KP5, 2001
Asocial unionspolitik Udtalelse fra APKs Centralkomité, august 2001

Se også en samling af artikler og udtalelser fra Arbejderpartiet Kommunisterne og Kommunistisk Politik om regeringen, Fogh, EU og velfærden – og arbejderklassens og flertallets kamp for vundne rettigheder mod begge såkaldte regeringsalternativer
TEMA: Valg 2001

Netavisen 14. november 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne