Protest mod krigen fra Hiroshima til Christiansborg

– Fra Tromsø i Nordnorge til Pretoria i Sydafrika – fra Hawai i vest til Hiroshima i øst – rækker fredens kræfter i dag hinanden hænderne til et fælles krav: Stands den krig nu – Krig er ikke løsningen, sagde dirigenten Dorte Grenaa fra Nej til krig og terror-initiativets store demonstration foran folketinget i går:
– Vi står her foran Christiansborg i dag, fordi dem derinde bag murene har sendt Danmark i krig. Regeringen mener de kan erklære Danmark i krig, sende krigskorvetten Niels Juel af sted og skrive hele krigsregningen på finansloven. Men vi – den danske fredsbevægelse – siger: al dansk krigsdeltagelse, direkte som indirekte skal stoppes, og stoppes øjeblikkeligt.

Trods dårligt vejr samlede demonstrationen foran Christiansborg, der senere gik gennem Københavns gader for at afsluttes på Rådhuspladsen godt tusind mennesker bag kravene om stop for krigen, øjeblikkeligt bombestop og stop for enhver form for dansk deltagelse.
En af hovedtalerne foran Christiansborg var skuespiller Jesper Klein, der talte manende om fredens betydning og vigtigheden af, at hver enkelt tager stilling for freden:
– Som barn lærte jeg i skolen om årstal. Hvornår alle krigene startede og sluttede. Kampen for fred og humanisme måtte jeg selv lære af livet og virkeligheden.

Digteren Erik Stinus fremførte en nyskrevet prolog – en flammende protest mod den rige verdens krig mod verdens fattige, mens Ali Tarchichi, formand for ellærlingene i Købehavn, kkreds 1, selv andengenerationsindvandrer læste elforbundets skarpe udtalelse mod krigen op, fordømte reaktionens forsøg på at gøre den til et spørgsmål og religion og som Dansk Folkeparti forsøge at puste til fremmedhadet:
– Solidaritet mellem arbejderne har altid været en grundsten i dansk fagbevægelse. Derfor er det klart, at vi tager afstand fra krigen, sagde han.
Annevig Schelde Ebbe kritiserede Israels angreb på palæstinensernes rettigheder i ly af krigen og sang for til Kringsatt af fjender og andre fredssange.

Forrest i det store demonstrationstog fra Christiansborg til Rådhuspladsen gik en gruppe afghanske børn af herboende flygtninge med skilte imod bombardementerne og billeder af dræbte børn fra de sidste uger. Bagefter fulgte store transparenter mod dansk krigsdeltagelse, racisme og fremmedhad og nej til krig, militarisering. På andre kunne man læse indskrifter som ‘Ikke en øre og ikke en mand til NATOs krig’, ‘Stop USA’s krig’ og ‘Israel ud af de besatte områder’.

Jens Borking, næstformand i TiB-København, fastslog i sin tale på Rådhuspladsen, at det igen – lige som med Golfkrigen – var en krig om magt og kontrol med Mellemøstens olie, og opfordredxe til at styrke den organiserede modstand mod krigen, også i fagbevægelsen og på arbejdspladserne.
Desuden talte Anja Johansen fra Militærnægterforeningen og Shiva Farahmand fra Initiativet Nej til krig og terror.
Undervejs sang den dansk-amerikanske folkesanger og krigsmodstander Lars Rosenblum Sorgenfrei egne antikrigssange – og programmet afsluttedes med Lukas Scherfig og The Movements skarpe musikalske protest.

Også Silkeborg kom på rækken af danske byer, hvor der har været protester i gaderne mod krig og dansk krigsdeltagelse. Demonstrationen fandt sted på torvet i nærheden af det sted, hvor Folkebevægelsen mod EU afholder sit årlige landsmøde, og fik stor tilslutning fra mødedeltagerne. Fra talerstolen på mødet fordømte mange af de delegerede skarpt USA’s krig og EU’s støtte til den.
Folkebevægelsen vedtog en udtalelse, der fordømte at EU udnytter situationen til at forstærke unionsopbygningen og gennemføre en udemokratisk terrorlovgivning.

I Odense demonstreredes i Flakhaven. Den tidligere forbundsformand for SiD og folketingsmand for Socialdemokratiet Hardy Hansen var meget skarp i sin kontante fordømmelse af den amerikanske krig, som han fandt både var i strid med international ret og dybt forkastelig ud fra ethvert synspunkt. Professor Minna Skafte-Jensen fra Syddansk Universitetscenter var ikke mindre kontant i sin støtte til kravet om Stop for krigen og Stop for dansk krigsdeltagelse.
Fra talerstolen fordømtes også Israels statsterror mod palæstinenserne under påskud af ‘kamp mod terror’.

I over 90 byer verden over – herunder i mindst 31 amerikanske stater – afholdtes lokale demonstrationer og protestmøder mod krigen med krav om stop for bombardementer og for den amerikanske krigsførelse. Den internationale protest mod krigen er stadigt voksende, efterhånden som det uhyrlige omfang af civile tab og ødelæggelser i Afghanistan går op for folkene – også i de krigsførende lande eller de lande, der har tilsluttet sig George W. Bushs såkaldte antiterrorkoalition.

Se også Billeder fra demonstrationen i København

Netavisen 28. oktober 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne