Sundhedsfarligt at være kommunalt ansat

De kommunalt ansatte mærker den øgede nedslidning på kroppen som følge af de stærkt forringede arbejdsforhold de senere år . Hver fjerde fastslår, at deres arbejdsforhold fysisk er for hårdt, og hver tredje, at deres arbejde er stærkt psykisk belastende.

At være kommunalt ansat i dag er alt andet end en dans på roser. Det er yderst nedslidende både på krop og sjæl. Det dokumenterer en undersøgelse af de kommunalt ansattes arbejdsmiljø, som netop er offentliggjort. Det er fagforbundene i Det kommunale Kartel, der står bag undersøgelsen, og Poul Winkler, som er formand for kartellet og Forbundet af Offentlige ansatte mener, at undersøgelsen er et vink med en vognstang.

Der må efter hans mening være grænser for, hvad de offentlige ansatte står model til. De finder sig i dag i alt for meget fra de kommunale arbejdsgiveres side. Han vil ikke opfordre til at de direkte går i strejke for bedre forhold, for det må han ifølge de fagretslige regler ikke (det vil koste store bøder, selvfølgelig), men mener alligevel, at de bør sige fra i langt højere grad end tilfældet er i dag!

Det er nye toner fra en forbundsformand, som hverken kendt for kampvilje eller -kraft (men som en god højresocialdemokrat), og som har et betydeligt ansvar for forringelserne for arbejderne i den offentlige sektor som særdeles ‘ansvarlig’ overenskomstpartner i årevis: Måske han føler sig trængt at den voksende utilfredshed blandt medlemmerne.

Ikke mindst de ansatte indenfor ældreplejen føler sig hårdt trængt af mærkbare forringelser af deres arbejdsforhold. Hver anden ansat føler, at arbejdet fysisk er for hårdt, mens fire ud af ti mener, at jobbet er stærkt psykisk tærende.

Nedslidningen af de kommunalt ansatte er stærkt tiltagende – og selv formanden for de kommunale arbejdsgivere er efter sigende opmærksom på problemerne. Han giver dog medierne skylden: Det er slidsomt for mennesker hver morgen at vågne op og i avisen se, at de ikke er gode nok.
De forringede arbejdsforhold skyldes ikke altså de kommunale nedskæringer. Nej, de skyldes i høj grad, at pressen hænger de offentlige medarbejdere ud, når der begås den mindste fejl. Det sidste er urimeligt. Ikke de idelige nedskæringer indenfor ældreforsorgen, børnepasningen, bytrafikken osv.

Kommunernes Landsforening har fået udarbejdet en rapport, der efter sigende skulle dokumentere, at de ældre i det store og hele er tilfredse med den kommunale ældreservice:
bla, bla, bla…

Netavisen 18. oktober 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne