Ungdomsforbund går mod USA’s krig

Både DKU, Danmarks Kommunistiske Ungdom, og Rød Ungdom tog ved krigssudbruddet klar afstand fra den amerikansk-engelske agressionskrig. De opfordrer begge ungdommen til en aktiv indsats for at gøre krigsmodstanden synlig og stærk i kampen for at stoppe USA’s krig.

DKU siger i udtalelsen “STOP USA’s KRIG” blandt andet:

“USA og NATO fører officielt krig mod “masseterrorismen”. Uden at have gjort klart hvad de mener med det. NATO-landene har reelt givet USA en blanko-check til at føre krig mod hvem de ønsker . . .
Den amerikanske regering, ledt af Bush vil have hævn. Øje for øje, tand for tand. Og som så mange gange før vil USA’s udenrigspolitik og krigsførelse dræbe tusindvis af civile.
Ifølge FN er omkring 500.000 børn døde som følge af blokaden mod Irak.
Hver uge dør civile ofre i Irak som følge af USA’s forsatte bombardementer i landet.
Hver dag dør unge palæstinensere på Vestbredden og Gaza, som følge af Israels besættelse. Støttet og delvist betalt af USA.
Nu dræber USA’s bombardementer i Afghanistan civile, og ødelægger det krigshærgede lands infrastruktur.

Ifølge Bush er USA “det afghanske folks ven”. Side om side med bomberne smides der nødhjælp ned i Afghanistan.
Stop USA’s krig!”.

Rød Ungdom vedtog på sit årlige landsmøde i weekenden en udtalelse, der på det skarpeste vender sig mod ‘terror og imperialistisk krig’. Under overskriften “Stop USA’s blodige krig” hedder det bl.a.:

‘Det chok og den bekymring, som verden med rette fik efter terrorangrebet mod World Trade Center i New York den 11. september, udnytter reaktionære regeringer verden over nu ved at udløse bølger af vold og statsterrorisme.

Vi er imod enhver form for terrorisme, hvad enten den udføres af enkeltpersoner, grupper eller stater.
Terrorisme som vi har set den i New York og nu også i Kabul, må bekæmpes af alle progressive og fredselskende folk i verden.

Som unge i Danmark kræver vi, at den danske regering øjeblikkeligt stopper sine planer om at inddrage Danmark aktivt i USA’s og NATO’s krig.

Vi vil ikke støtte USA’s barbariske selvtægts-mentalitet.
Terrorhandlingerne i New York må efter Rød Ungdoms opfattelse i stedet behandles efter folkeretten og internationale aftaler gennem FN.
Ofrene for USA’s krig vil ubetinget blive tusinder af civile, som det var tilfældet da NATO bombede Jugoslavien i 1999.

Vi fordømmer de politiske kræfter i Danmark, som benytter den aktuelle situation til at føre hetz mod muslimer og andre nydanskere.
Samtidig er vi stærkt foruroligede over meldingerne fra den danske regering om at udhule Danmarks EU-undtagelser uden at spørge befolkningen.

Rød Ungdom ser med glæde på de mange protester mod USA’s krig verden over. Vi støtter opbygningen af en bred fredsbevægelse i Danmark, som klart og utvetydigt kæmper mod terror og krig.’

Både DKU og Rød Ungdom er gået kraftigt ind i arbejdet på at skabe den ny brede fredsbevægelse, som er på vej, og hvor ikke mindst unge har sat præg på de mange demonstrationer, der har været afholdt landet over.

Se også
DKUs hjemmeside
Rød Ungdom: ‘Stop USAs blodige krig’
Rød Ungdoms hjemmeside

Netavisen 9. oktober 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne