Vildledende arbejdsløshedsstatistikker

Faldet i antallet langtidsledige på understøttelse skyldes langt fra, at alle er kommet i arbejde. Over halvdelen har ikke fået et reelt arbejde, men er kommet i aktivering, er havnet på kontanthjælp eller revalidering. Antallet af folk uden arbejde er langt højere, end rbejdsløshedsstatistikkerne officielt viser.

Flere er kommet i arbejde som følge af en periode med højkonjunktur i midten/slutningen af 90´erne, som nu er afløst af stagnation/økonomisk krise, men faldet i arbejdsløsheden står slet ikke mål med de officielle statistikker. Arbejdsløsheden er på ingen måde ikke faldet så markant, som regeringen Nyrup vil give det udseende af. Heller ikke antallet af langtidsledige. På trods af, at man skriger på mangel på arbejdskraft står hundredtusinder stadig uden arbejde.

Godt nok er antallet af langtidsledige på dagpenge faldet fra 136.179 til 89.371 siden 1995, men det viser sig, at under halvdelen reelt er kommet i arbejde. I samme periode er antallet af langtidsledige på kontanthjælp, i revalidering eller tvangsaktivering steget fra 93.870 til 117.800. Forringelserne af mulighederne at få dagpenge under Nyrup-regeringen har haft sin virkning.

Gruppen af de arbejdsløse, som officielt betegnes som svage ledige, er steget væsentligt. Som svage ledige regnes de arbejdsløse, der befinder sig længst væk fra arbejdsmarkedet, også betegnet som de udstødte. Godt 25.000 arbejdsløse mere er havnet i den gruppe de seneste 5-6 år. Nyrup-regeringens forringelser af dagpengemodtagernes forhold og mulighederne for at blive dagpenge-berettigede har virket.

De seneste tal omkring en del af den sociale udstødning, der sker i Danmark fremgår af en oversigt, som arbejdsminister Ove Hygum til Folketingets socialudvalg.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Per Kongshøj Madsen gør et benhårdt sorteringssystem på det danske arbejdsmarked sig gældende. Er du af forskellige grunde ikke i stand til at yde en hundrede procents effektiv indsats på arbejdsmarkedet, så har du svært ved at få et job, hvilket gør tilværelsen særdeles vanskelig.
Efter hans mening skal problemet løses via yderligere brug af løntilskuds-ordninger. Arbejdsgiverne skal forgyldes yderligere gennem at ansætte “svage ledige” som en ekstra billig arbejdskraft på linie med tvangsaktiveringen.

Se også:
Finanslov 2002: Billig arbejdskraft ønskes

Netavisen 30. august 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater