Strejke på over 100 gymnasier

Eleverne på mindst 100 gymnasier landet over boykotter i dag undervisningen, siger formanden for DGS Bjørn Hansen, til Netavisen. Aktionsdagen i protest mod overbelægning og forhøjede klassekvotienter er en succes.

– Formålet med aktionsdagen er, at få sat et loft på 28 elever i klasserne. Dette kan enten ske ved lov eller ved at få loftet tilbage via gymnasielærernes overenskomst, udtaler formanden for DGS, Bjørn Hansen til Netavisen.
– Aktionsdagen har været en klar succes. Vi havde forventet 30 til 40 gymnasier lukkede, men mindst 100 gymnasier er lukket i protest. Også gymnasier, der traditionelt ikke deltager i protester har henvendt sig denne gang, påpeger Bjørn Hansen.

Man lukker ikke bare gymnasierne i dag. Overalt bliver der lavet aktiviteter.
– I de store byer bliver der f.eks. lavet demonstrationer, siger Kevin Walsh, kasserer i DGS og selv ansvarlig for demonstrationen på Rådhuspladsen i København i dag.

DGS afviser ikke, at der senere vil komme yderligere protester.
Hvis loftet på 28 elever ikke bliver fastsat ved lov så vil vi selvfølgelig støtte gymnasielærernes krav om at få loftet tilbage ved overenskomstforhandlingerne i 2002, siger Bjørn Hansen, DGS.

Gymnasiasterne og HF’erne boykotter undervisningen i protest mod, at gymnasieklasserne flere steder landet over er kommet op over 28 elever pr. klasse.

Dette blev muligt, fordi gymnasielærerne blev tvunget til det via overenskomsten i 1999.
96 procent af gymnasielærerne stemte nej til overenskomsten, men pga. de usolidariske regler kunne lærerne ikke alene nedstemme deres overenskomst. Før OK 99 var det for dyrt at putte mere end 28 personer ind i klasserne, da det vil have betydet en væsentlig ekstra udgift i form af løn til gymnasielærerne.

Allerede i 1999 var elever og lærere på gaden i protest mod forringelserne. Protesterne er dog blevet overhørt, og i dag ser man konsekvensen af OK 99. Flere steder landet over er der over 28 elever i klaserne. I Nakskov er der helt op til 34 elever i en enkelt klasse.

Netavisen 30. august 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne