Maoistisk koordinationsgruppe for Sydasien dannet

Som et udtryk for skærpelsen af de revolutionære processer i det sydlige Asien er der nu dannet en koordinationsgruppe af maoistiske partier og organisationer.
Koordinationskomitéen af Maoistiske Partier og Organisationer i Sydasien (CCOMPOSA) blev lanceret den 1. juli med det erklærede formål at ‘forene og koordinere den revolutionære proces i regionen’.

Baburam Bhattarai, politbureaumedlem i Nepals Kommunistiske Parti (Maoister) og leder af dets internationale bureau, siger i den forbindelse:
– Da det sydlige Asien er ved at udvikle sig til et af de mest potente vulkanske centrer for revolution i det 21. århundrede er dette CCOMPOSA-initiativ rettidigt og af stor betydning. Vi styrker og udvider CCOMPOSA, som er bestemt til at spille en historisk rolle i det sydasiatiske område.

Indtil videre består grupperingen af ni partier og organisationer. Udover det nepalesiske parti, som står i spidsen for en for tiden stærkt fremgangsrig revolutionær opstand i Nepal, er der partier og organisationer fra Indien, Sri Lanka og Bangladesh. Fra Indien Maoistisk Kommunistisk Centrum (MCC) og Peoples War Group (PWG), aktive i Bihar og Jharkhand. De indiske maoister (‘naxalitterne’) har ikke mindst forstærket den væbnede kamp i nye områder i Bihar. Desuden Indiens Revolutionære Kommunistiske Centrum (MLM) og Indiens Revolutionære Kommunistiske Centrum (Maoistisk). Fra Sri Lanka deltager Ceylons Kommunistiske Parti (Maoister)og fra Bangladesh Purba Bangla Sarbahara Party og PBSP (Maoist Punargathan Kendra) samr Bangladesh Samyabadi Party (ML).

I en fælleserklæring fra de ni organisationer hedder det bl.a., at verdensimperialismen i globaliseringens, strukturtilpasningens og den fri markedsøkonomis navn har opstillet en global dagsorden for yderligere at forstærke herredømmet, udbytningen og undertrykkelsen af folkene:
‘Det sydlige Asien med mere end en femtedel af verdens befolkning, er en vulkan på vej til udbrud . . . Alle de store modsætninger i regionen skærpes og kræver revolutionære løsninger’.

Erklæringen understreger også at nationale befrielsesbevægelser udvikler sig i Kashmir, Assam, Manipur og andre nordøstlige indiske delstater, Bangladesh og Pakistan. Den opfordrer alle maoistiske kræfter i Sydasien til at tilslutte sig CCOMPOSA og ‘forsvare og fremme de igangværende langvarige folkekrige i Nepal og Indien’.
Initiativet skulle være taget ved et møde i Nepal i april måned.

Ifølge den store borgerlige avis Times of India tager efterretningskredse i Indien dette initiativ yderst alvorligt. 15 specielenheder fra den indiske hær vil fra den 20. august blive anbragt langs hele den 240 km. lange grænse mellem Indien og Nepal – hvad der kunne ligne opbygningen af en mulig invasionsstyrke.
Med forstærkelsen af oprørsgruppernes virksomhed ikke bare i Nepal, men også i Indien og andre steder er også den politimæssige og hærens indsats, ikke mindst i områder hvor naxallitterne står stærkt, blevet øget.

I sidste uge erklærede førsteministeren i den vestbengalesiske regering Buddhadeb Bhattacharjee i parlamentet under en debat om midler til politiet, at Nordbengalen og grænsen mellem Indien og Bangladesh udgør to områder, der giver anledning til stor bekymring. Ifølge ham uddannedes Katampuri Liberation Organisation af Assams Forenede Befrielsesfront:
“Hvis de slår sig sammen med de nepalesiske maoister, kunne det blive en dødelig situation for os”, sagde han.

Netavisen 28. juli 2001

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne