Det klassedelte Danmark

Den danske overklasses foretrukne bosted er fortsat nord for København, i whisky-bæltet: Rungsted Kyst, Klampenborg, Skodsborg, Vedbæk osv., mens det fattigste Danmark bor i kvarterer som København SV og København V, Brabrand, Ålborg Øst og Odense NØ (Vollsmose).
At Danmark er et klassesamfund samt at klasseskellene i Danmark er tydelige, ses ikke mindst på, hvor folk bor, og hvad de tjener.

Danmarks Statistik har offentliggjort nøgletal på postnumre, som viser, at klasseforskellene er enorme, og at den danske overklasse, eliten, stadig bor i Whisky-bæltet nord for København. På top ti-listen findes (med Lejre som undtagelse) udelukkende nordsjællandske kommuner.
Postnummer 2960 Rungsted Kyst har i gennemsnit den højeste indkomst i Danmark. Hver eneste person over 15 tjener gennemsnitligt 427.000 kroner. Den laveste indtægt har beboerne i postdistriktet 5240 Odense NØ, Vollsmose, som kun tjener 145.000 kroner i gennemsnit.

Arbejderkvartererne i storbyerne ligger i bund på listen både når man ser på rigdom og på hvem, der ejer bil. Derimod topper de, når man ser på antallet af folk uden arbejde.
I Aalborg Øst er 30 procent af befolkningen uden beskæftigelse, i Brabrand hele 36 procent, mens det i Odense NØ drejer sig om 33 pct. Omvendt er der ret så få familier i arbejderkvartererne og ghetto-dannelserne , der ejer en bil.

Nøgletallene udfra postnumre udarbejdes ikke for at dokumentere skævdelingen af Danmark. Der er tale om en service overfor danske virksomheder og institutioner, som skal reklamere for deres varer eller ydelser, oplyser Tom Rishøj fra Danmarks Statistik.

Meget tyder på, at klasseforskellene vil vokse yderligere i de kommende år. En anden analyse, som Danmarks Statistik er ved at udarbejde, beretter allerede, at de områder, hvor de rige bor, kan se frem til fortsat god vækst.

Netavisen 28. juni 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne