SCO – den største regionale sammenslutning i verden

Den regionale samarbejdsorganisation SCO, som blev besluttet på et møde mellem Rusland, Kina og fire centralasiatiske lande i går, bliver verdens største. Læs her uddrag af erklæringen, gengivet efter det kinesiske Folkets Dagblad:

Kina og dets fem nordlige naboer meddelte fredag i Shanghai at man vil oprette en regional samarbejdsorganisation – Shanghai Samarbejdsorganisationen SCO – for at garantere regional sikkerhed og samtidig skabe en ny politisk og økonomisk verdensorden.

Deklarationen siger, at organisationen vil gøre alt for at garantere den regionale sikkerhed og samarbejde indbyrdes i bekæmpelsen af terrorisme, seperatisme og ekstremisme. SCO medlemsstaterne annoncerede også at man vil oprette et antiterrorismecenter i Bishkek i Kirgisistan.

Samtidig med at SCO opmuntrer medlemsstaterne til samarbejde med hensyn til økonomi, videnskab og teknologi, kultur, uddannelse, energi, transport samt miljøbeskyttelsen, har SCO til formål at skabe en ny international politisk og økonomisk orden, karakteriseret ved demokrati, retfærdighed og rationalitet.
De undertegnende parter fremmer også ‘Ånden fra Shanghai’, som indebærer gensidig tillid og fordel, lighed, rådslagning, gensidig respekt for forskellige civilisationer og fælles velstand.
Samtidig besluttede organisationen at opfordre andre lande, som lever op til dens krav, til at blive medlemmer.

“SCO vil udnytte det store potentiale og de store muligheder med hensyn til handel og økonomisk samrabejde mellem medlemsstaterne indbyrdes til at udvikle det bi- og multilaterale samarbejde på pluralistisk facon. Indenfor rammerne af SCO vil der startes forhandlingsrunder, der skal sikre lettere handel og investeringer.”

“SCO-medlemsstaterne vil styrke deres indbyrdes rådslagning og koordination i regionale og internationale anliggender, støtte hinanden indbyrdes og samarbejde vedr. større internationale og regionale spørgsmål og fremme og konsolidere regional og global fred og stabilitet.
At opretholde global strategisk balance og stabilitet under de nuværende internationale forhold er af særlig betydning”, hedder det i Deklarationen.

Den vil på et kommende SCO-topmøde i 2002 yderligere udforme sine grundlæggende dokumenter og retningslinjer.

Netavisen 15. juni 2001

Læs også Kina, Rusland og SCO


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne