‘Civilisationens og frihedens alliance’

Den polske hovedstad Warschawa var et nøje udvalgt sted for George W. Bush, da han for et lige så nøje udvalgt publikum af polske politikere, prælater, videnskabsmænd og studerende holdt sin første store udenrigspolitiske tale om ‘visioner for Europa’, som den amerikanske propagandamaskine med CNN i spidsen længe har reklameret for og sendte live til hele verden.

Den var lagt til Warschawa, signallerede Bush, fordi Warschawa nu ligger i centrum af det Europa, USA drømmer om: opslugt af NATO og EU. Og i Polen, hvor den amerikanske indflydelse er meget stærk og den stormende applaus sikker på forhånd.

Bush fremstillede sig som en nutidens Winston Churchill og refererede gentagne gange til den engelske reaktionære statsmands Fulton-tale i 1948 om ‘jerntæppet, der var trukket ned i Europa’. For 10 år siden talte Bush Sr. også i Warschawa om skabelsen af et ‘helt og frit Europa’. Ifølge junior er det den ny generations opgave at bygge et europæisk hus med mange boliger og plads til alle. Det kan oversættes til i et NATO anført med jernhånd af USA og et EU med stærk amerikansk indflydelse.

Et væsentligt indhold i Bush-talen var den omfattende snak om ‘alliancen USA-Europa’ -‘civilisationens og frihedens alliance’ – som skal sikre verden fred og frihed og økonomisk fremgang – mod barbariske og uciviliserede lande og regimer andetsteds. Med NATO- og Unions-Europa som global juniorpartner til den amerikanske globale førerrolle. Gentagne gange i den velformulerede ghostwriter-tale broderedes over temaet, at når USA og Europa står sammen går verden fremad, når de er delte bliver der krig og ulykke!
Dette var angiveligt ikke mindre end læren af det 20. århundredes, Polens og Europas historie! Og besværgende fremførte han, at enigheden, de fælles værdier – indbefattet fælles religiøs tro! – var langt mere grundlæggende end midlertidige uenigheder.

Konkret erklærede Bush-regeringen sin støtte til en fremtidig optagelse af samtlige europæiske lande, Rusland undtaget, men Ukraine indbefattet, i NATO og i Den europæiske Union. Et nyt jerntæppe skal trækkes ned ikke midt gennem Europa, men mellem Rusland og hele det øvrige Europa. Samtidig gentog Bush sine ‘forsikringer’ til Rusland om, at Polen, NATO, EU og USA ‘ikke er Ruslands fjende’.

Eller med andre ord: Bushs ‘visioner for Europa’ er en forstærkelse af efterkrigstidens vestlige imperialistiske alliance, men nu udvidet med et fuldstændigt opslugt øst- og centraleuropa – og med USA fortsat i rollen som førerhund.
Fælles holdninger og initiativer fra USA og EU på den internationale arena – fra Balkan til Mellemøsten og det afrikanske kontinent (Asien og Latinamerika blev ikke nævnt) – skal sikre gennemførelsen og udviklingen af det, Bush Sr. lancerede som ‘den ny verdensorden’, var det centrale budskab.
Altså monopolernes og markedsøkonomiens globale diktatur under amerikansk-europæisk overopsyn, præsenteret som ‘fred’, ‘frihed’ og ‘demokrati’.

Der var intet nyt i de europæiske syner, når det kommer til stykket, men en gentagelse og nypudsning af den amerikanske verdensherskerdrøm, -ideologi og -politik.

KP-Netkommentar 15. juni 2001

Se også:
Den amerikanske ørn og den tohovede union
Kina, Rusland og SCO
Bush: Skrot ABM-traktaten!

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne