Echelon: Verdensomspændende spionnetværk

Supercomputere, der identificerer nøgleord, er hovedkomponenten i det mest omfattende overvågningssystem i verden: Echelon.
EU-parlamentets rapport efterlader ingen tvivl om det officielt benægtede spionnetværks eksistens.

Echelon er ifølge den engelske avis The Guardian et barn af den engelsk-amerikanske klub, der med en hemmelig traktat i 1947 mellem USA, UK, Canada, Australien og New Zealand delte verden mellem sig for at gennemføre en verdensomspændende overvågning. I dag udveklser agenterne tilknyttet systemet de data, som supercomputere på en række baser, der i England omfatter det amerikanske anlæg Menwith Hill i Yorkshire, og den engelske lyttestation ved Morwenstow i Cornwall.

Under den kolde krig var dataovervågning – kaldet Sigint, signals intelligence – især rettet mod militær og diplomatisk kommunikation. I dag, hvor der anvendes stadig mere avancerede computere, overvåges også virksomheder og deres produktudvikling og kommercielle tiltag som et led i den globale økonomiske konkurrence – og også privatpersoner. Echelon-computerne rummer millioner af data om enkeltpersoner ved at opfange faxmeddelelser, telefonopkald og emails.

Systemets begrænsning består ifølge rapporten i, at det alene er baseret på satellitkommunikation, som kun udgør en mindre del af den samlede elektroniske kommunikation.

Men EU-parlamentarikerne er ikke bare kritiske over for Echelon-systemet. De vil have deres egen europæiske variant og har en række konkrete overvejelser og anbefalinger i den retning. Rapporten konkluderer bl.a.:
“Selvom spørgsmålet om at beskytte europæiske borgeres privatliv må være grundlæggende, må den videre udvikling af en fælles efterretningskapacitet for Den europæiske Union anses som både nødvendig og uundgåelig. Samarbejde med tredielande, og i særdeleshed USA, bør bibevares og om muligt styrkes. Dette betyder ikke nødvendigvis, at europæisk SIGINT-virksomhed automatisk skal integreres i et uafhængigt EU-Echelon-system, eller at Den europæiske Union bør blive fuld deltager i den nuværende aftale mellem UK og USA. Men udviklingen af et særligt europæisk ansvar med hensyn til indsamling af efterretningsinformation må aktivt overvejes. En integreret europæisk efterretningsvirksomhed kræver samtidig et system af europæisk politisk kontrol med disse efterretningstjenesters virksomhed.”

Netavisen 29. maj 2001 – Opdateret 30.05.01

Se også netkommentaren Danmark, Echelon og EU

Læs I den nationale sikkerheds navn – Baggrund i KP 20, 1999

Se EU-parlamentets foreløbige rapport


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne