Herremanden Anker Boye

Anker Boye er ikke bare socialdemokratisk borgmester i Odense. Han er samtidig formand for Kommunernes Landsforening, KL. Anker Boye betragter Odense som sin private legeplads og rugekasse for at iværksætte KL’s sorte plan for udlicitering af alt i den offentlige sektor, der kan gøres til privat forretning.
Odense kommune har netop udbudt 500 kontanthjælpsmodtagere i licitation. Hele 65 virksomheder viser sig pludselig at have brug for arbejdskraft, nu hvor den er gratis og der kan tjenes penge på socialt arbejde. Kommunen satser på gartneri, rengøring, service og social-og sundhedsvæsen.
Udliciteringsaktionen kommer belejligt op til arbejdsministerens konference den 6. april om ændringer i tvangsaktiveringen. Her kan Odense fremhæves som forgangseksempel på, hvordan tvangsaktivering kan gøres mere fleksibel, mere arbejdsgiverprofitabel og direkte målrettet erhvervslivets behov.

Sorteringen og udnyttelsen af arbejdskraften er jo noget de private arbejdsgivere virkelig har erfaring og ekspertise med. Planerne om udlicitering af store dele af Arbejdsformidlingen, AF hører med i den samlede plan.
”Prisen angives som klientpris per uge eksklusiv moms” hedder det i Odenses kommunes udbudsmateriale. Klienten er betegnelsen på den vare kommunen sælger. Foreløbig 500 af kommunens 8500 arbejdsløse udstødt på kontanthjælp. På trods af stykprisen kan de både beses og købes i bundter.
Der følger en udførlig varedeklaration med, udfærdiget af de sociale myndigheder. Klienter i kategori 1 er grydeklar reservearbejdskraft, 2: ”lettere adfærdsvanskeligheder med at begå sig på en arbejdsplads”, 3: ”lettere misbrug, helbredsmæssige, psykiske, sociale og motivationsproblemer”, kategori 4 og 5 skal arbejdsgivere blot give ”livskvalitet, større selvværd og selvfleksion” – de kan ikke oplæres til almindeligt arbejde. Som led i produktudviklingen udveksles løbende alle personlige oplysninger om varen mellem arbejdsgiveren og de sociale myndigheder.
Varen er imidlertid et selvstændigt tænkende og handlende menneske. Men uden indflydelse og retssikkerhed. Værdi under kapitalismen år 2001 – timeløn 11, 20 kr. samt forsat kontanthjælp. Varen falder i værdi i takt med samarbejds- og motivationsproblemer ned til 0 kr. ved ufrivillig medvirken til salg.

Også udliciteringen af pleje- og ældreområdet er Odense kommune i fuld gang med at strømlinie. Her skal indføres den såkaldte ”bestiller-udfører-model”. Én instans bestemmer hvilken pleje og omsorg, der skal gives, mens det er helt andre, der udfører den praktiske del. En skræddersyet model til udlicitering. Og gennemprøvet i de svenske kommuner i omstillingen til EU’s private servicemarked. Systemet er indført i forhold til tildeling af hjemmehjælp og madordninger – hjemmesygeplejen pr. 1.marts i år, derefter plejehjemmene sidst på året og endelig genoptræningen i starten af 2002.
På daginstitutions- og skole område har Anker Boye meddelt, at pædagoger og dagplejere snart skal ’fyres i bundter’ i Odense. KL har nemlig forhandlet med regeringen om, at der i løbet af de næste 10 år skal overføres 1,7 mia. kr. fra daginstitutionsområdet på landsplan til folkeskolerne og førskoleundervisning.

KL har i de seneste år tiltaget sig en magtfuld position på trods af de rettelig blot er en privat forening. De har kunnet udnytte det tomrum, der reelt er opstået, efter at folketingets tidligere opgave med lovgivning er flyttet til EU. Reelt dækker KL’s udliciteringspolitik over den kendsgerning, at decentraliserings-politikken har slået fuldstændig fejl. Kommunerne er på ingen måde i stand til at varetage alle de sociale og offentlige opgaver, der er blevet lagt ud. De sociale rettigheder er i dag forskellige fra kommune til kommune. Retsløshed, omsorgssvigt, middelalderlig behandling og tankegang breder sig som salmonella og kogalskab. Udlicitering af sociale opgaver til arbejdsgivernes ”humane” behandling gør ondt værre.
Anker Boye er ikke hvad nogen påstår – en oplyst socialdemokrat på afveje. Men herremand for finansfyrsterne i EU.

Redaktionen 3. april 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne