Irak: Bomber og blokade

Fredag den 16. februar blev det hårdt plagede irakiske folk nok engang udsat for bombardementer fra USA og Storbritannien, der i snart et årti har patruljeret og bombet løs i de to ‘flyveforbudszoner’ i den nordlige såvel som sydlige del af Irak. Disse zoner, der i øvrigt intet FN-mandat har, kan kun kan betegnes som en regulær amerikansk-britisk besættelse af irakisk territorium.
Denne gang var det dog hovedstaden Bagdad, som stod for tur, idet den irakiske hær her, ifølge Pentagon, skulle være i færd med at opbygge radarfaciliteter, der ville udgøre ‘en trussel’ mod de amerikansk-britiske aggressionsfly, som bomber hvor som helst og når som helst i Irak, og som ifølge ”overmenneskene” i Det Hvide Hus og Downing Street 10 selvklart fortsat skal kunne gøre det uhindret.
De nylige bombninger er langt fra enkeltstående tilfælde: Adspurgt om omfanget af bombningerne af Irak svarede den britiske forsvarsminister Geoff Hoon d. 23. maj 2000 i det britiske underhus, “at fra d. 20. december 1998 til 20. maj 2000 har Storbritannien nedkastet 78 tons svært skyts over det sydlige Irak, hvilket er omtrent 20 % af den amerikansk-britiske koalitions totale forbrug”. Det vil altså sige, at ca. 400 tons bomber og missiler på lidt under halvandet år er regnet ned over irakisk jord.
Men denne langvarige bomberegn er ikke det eneste middel, som USA og Storbritannien anvender i deres uophørlige krig imod Irak. I sanktionskomiteen under FN’s Sikkerhedsråd arbejder USA og Storbritannien ihærdigt for at forhindre, at de økonomiske sanktioner mod Irak, som FN’s Sikkerhedsråd indledte pga. den irakiske invasion af Kuwait d. 2. august 1990, bliver ophævet. Sanktionerne er i strid med Geneve-konventionen af 1977, fordi civile rammes, har nu været i kraft i over 10 år – og med ufattelige lidelser til følge for det irakiske folk. Ifølge FN’s børnefond, UNICEF, dør månedligt 4000 irakiske børn under fem år af årsager, der er relateret direkte til sanktionerne. FN-organisationen anslår, at mindst en halv million små børn har måttet lade livet som konsekvens af blokaden. Spædbørnsdødeligheden, der for ti år siden var en af verdens laveste, er nu efter 10 år med økonomiske sanktioner verdens højeste. 10,8 % af alle nyfødte dør, inden de bliver et år. Mere end 800.000 børn under fem år lider af kronisk underernæring.
BNP pr. indbygger, der i 1990 var på lidt over 3000 dollars og gjorde Irak til et af regionens mest velstående lande, er i dag faldet til under 500 dollars, hvilket gør landet til et af klodens fattigste. At de, der aktivt støtter opretholdelsen af sanktionerne imod Irak og tilmed bomber løs som Bush (og før ham Clinton) og Blair (og før ham Major), er skyldige i folkedrab og forbrydelser imod menneskeheden, burde der ikke herske den fjerneste tvivl om.

Melse
KP4, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne