Sænk pensionsalderen!

Der er blevet lavet beregninger på hvad regeringens ønskede forringelser af seniorpensionen vil få af konsekvenser. Gruppen der vil blive ramt er på 10.000 mennesker frem til 2030. De vil miste retten til tidligere pension med 3 år og gå ned i ydelse. Det helt overordnede angreb er den stadigt højere pensionsalder og at pensionen bliver sværere og sværere at leve af. 

Som begrundelse for at forringe seniorpensionen siger regeringen, at de vil ”øge arbejdsudbuddet”. Samfundsforsker Bent Greve vurderer, at kun 5-600 personer ud af de 10.000 der vil blive ramt og ikke at kunne få seniorpension vil blive på arbejdsmarkedet. De er jo faktisk slidt ned!

Det har også vist sig, at ”kun langt de fleste seniorpensionister ikke har et ordinært job, når de overgår til seniorpension, men kommer fra andre ydelser som sygedagpenge eller fleksjob. Modsat kommer hen i mod en tredjedel af dem, der er på Arne-pension fra det almindelige arbejdsmarked” (rapport fra Beskæftigelsesministeriet).

I dag er man berettiget til seniorpension, hvis en læge vurderer, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen. Hvis man samtidigt har arbejdet min. 20-25 år. Seniorpension eksisterer i det hele taget kun fordi folkepensionsalderen er så høj, at en stor gruppe mennesker ikke vil være i stand til at klare et fuldtidsjob helbredsmæssigt.

Beskæringen af seniorpensionen er først og fremmest en spareplan for statskassen, der bugner af overskydende penge, der imidlertid kun udløses når det gælder penge til arbejdsgiversiden eller krigsoprustning.

Flere og flere vil i fremtiden ikke være i stand til at klare et fuldtidsjob, de vil for længst være uarbejdsdygtige. Og jo højere pensionsalder, jo større behov. Regeringen vil nu lukke hullet, for de titusinder af nedslidte, der enten må kæmpe videre gennem de sidste år af arbejdslivet på smertestillende medicin eller med tidlig død til følge. Eller gå over på en endnu lavere ydelse på eller ingen ydelse overhovedet. Ud af de 10.000 forventes det, at omkring 1200 vil stå helt uden ydelse, overladt til at blive forsørget af deres samlever.

Regeringens plan er, at slå de to ordninger for nedslidte sammen, ’Arne-pensionen’ og seniorpensionen. Seniorpensionen løber i øjeblikket over 6 år, Arne-pensionen over 3 år.

Seniorpensionen giver op til 19.738 kroner om måneden op til seks år før folkepensionalderen for de der har arbejdet mindst 20-25 år på arbejdsmarkedet og samtidig har en lægeerklæring på, at de maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen i deres nuværende job.

Arne-pensionen – giver en lavere ydelse på op til 14.000 kroner om måneden og kan først opnås tre år før folkepensionsalderen, hvis man har været på arbejdsmarkedet i mindst 42-44 år.

Den fremtidige ydelse skal efter regeringens plan være på 15.000 kr om måneden. De kalder den “Arne-plus”.

Kort sagt: Ordningerne skærer 3 år af muligheden og ned på et meget lavt niveau.

Regeringen vil have nedskæringen ind over trepartsforhandlinger, så de er sikre på, at fagtoppen får afskåret fagbevægelsen fra enhver form for kampvillighed overfor de overgreb der bliver påført i form af stigende pensionsalder og nu forringelser af de beskedne ordninger, der skulle afhjælpe de værste følger. Ordningen skulle få det til at ligne, at politikerne kerede sig om arbejdernes liv og helbred. Det gør de tydeligvis ikke.

Hvad der er sikkert er, at den sidste del af arbejdslivet bliver mere og mere usikkert som pensionsalderen stiger. Man vil ikke ane om man kan klare huslejen, de stigende udgifter, at blive i sit hus. Og bliver jobbet umuligt at klare ryger man ind i møllen med arbejdsprøvning og kontanthjælpens lave ydelser.

Fagforeningerne må fuldstændigt afvise denne rovdrift på arbejderne og kræve lavere pensionsalder og en folkepension man kan leve af!

Ophæv ’velfærds’reformerne med deres angreb på dagpenge, pensioner og kontanthjælp!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater