Forsvarsforlig: 143 milliarder ekstra til krig og våbenindustri

Regeringen har spillet ud med deres oplæg til forsvarsforlig for 2024-2034. Pengene finder de med et greb i kassen i ’det økonomiske råderum’. Med andre ord træffer regeringen det politiske valg, at poste ekstra 124 milliarder kr i den imperialistiske konkurrencekamp og våbenindustrien, mens velfærden skal køre på minusbudgetter. En dødsensfarlig kurs med det klare mål: Imperialistisk styrkekamp og forberedelse på krig, både gennem NATO og EU. Til kampen om at vinde Ukraine for Vesten og danske monopoler øremærkes udover Forsvarsforliget yderligere 21,9 mia. kr. oveni de 9,5 mia. der allerede er givet!

Beløbet på ekstra 143 mia. er i virkeligheden kun et minimum, en ramme at starte ud med, der til enhver tid kan forøges yderligere. Som regeringen siger det:

”Derfor vil vi lave en ny tilgang til forsvarsforlig, som giver os mulighed for at lave pit-stops undervejs og løbende træffe beslutninger, der kan tage højde for udviklingen i den sikkerhedspolitiske situation”.

Den samlede udgift til militæret var i 2022 på 38,7 milliarder kroner. Op til NATO-kravet på 2% af BNP er der yderligere omkring 18 milliarder, som regeringen tidligere har fremrykket til 2030. Men med den ekstra bevilling til Ukraine-fonden vil dette mål nås allerede i 2023 og 2024!

Regeringen og NATO blæser deres krav om militarisme frem som en tsunami uden nogen form for fornuftsmæssige argumenter for nødvendigheden. Vi hører kun mantraet ”situationen er helt ændret”. Men overfor Rusland er NATO allerede stort overlegen militært. Det egentlige opgør som NATO og EU ruster sig på går mod det imperialistiske stormagtsopgør med Kina. Det er imperialismens natur at bekrige andre folkeslag for økonomisk magt og vinding, men dette har aldrig været i befolkningernes interesse i noget land. Det er arbejderklassen og befolkningerne der betaler oprustningen såvel som de ofre krigene fører med sig.

Vi skal ikke have nogen illusioner om vores regeringers gode vilje, men samle os til protest over deres uhyrlige og farlige handlinger og misbrug af samfundets værdier.

I Folketinget har krigspolitikerne sikret sig arbejdsro med Enhedslisten som et erklæret NATO-, EU- og oprustningsvilligt parti. Modstanden mod krigspolitikken må styrkes og genskabes der hvor det batter noget, i arbejderklassen og ungdommen, i en stærk antikrigsbevægelse. Mod alle regeringens konkrete planer for imperialistiske krigsforberedelser, deres forsvarsforlig, deres krigsstøtte i Ukraine, deres amerikanske baser på dansk grund. For at pengene bruges til social sikring, sundhed, uddannelse. Slås for udmeldelse af NATO og EU, der begge øger krigsfaren enormt.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater