Kamp mod imperialismen – kæmp for revolutionen

APKs tale ved Rød 1. Maj i Munke Mose Odense 2023

Karin Nicolaisen, APK

Velkommen til Rød 1. Maj i Munke Mose

Arbejderklassens internationale kampdag holdes i en situation hvor arbejdere i store dele af Europa demonstrerer og strejker for højere løn, for kortere arbejdstid og mod højere pensionsalder. Det nuværende kapitalistiske system er ikke i stand til at løfte samfundene fremad – den fortsatte profitjagt fører til konstante krige, ødelæggelse af tilkæmpet velfærd, enorme flygtningestrømme, reaktion, konflikter og krig.

Arbejderklassens socialistiske revolution er svaret på en fremtid uden udbytning og undertrykkelse.

Også i Danmark er vreden stor over regering og kapitals voksende angreb mod arbejderklassen. I en tid hvor kravet vokser for kortere arbejdstid og tidligere pensionering, der stjæler de en fridag! Store Bededag – endda med begrundelsen, at vi skal betale endnu mere til våben, tanks og bomber.

Vi fik en ren arbejdsgiver-overenskomst. Det eneste den garanterer er, at familierne fortsat vil have et stort hul i økonomien. Det gælder både os i arbejde og de tusinder på pension og overførselsindkomster.

Sundhedsvæsen og ældreomsorg er nødlidende i forfærdeligt omfang. Regeringen overhører alle de protester, der fortsætter overalt i sundhedssektoren. Regeringens svar er øget privatisering og ulighed.

Vores krav er flere ansatte, flere penge til sundhed, omsorg og uddannelse – i stedet for stadig flere milliarder til våbenfabrikanter, krig og militarisering.

I Odense har byrådet besluttet at de vil investere i våbenproduktion, for at støtte krigen i Ukraine.

Men vi protesterer imod at vores kommune spiller den sorte SVM-regerings forlængede arm til at udvide dansk krigsdeltagelse i Ukraine.

Vi må sige stop for dansk krigsdeltagelse.

Og stop for den krig som imperialistmagterne fører i Ukraine og som den ukrainske befolkning betaler dyrt for.

Hvis Odense kommune har penge at investere, så investér i børnene, de unge, de ældre og de syge!

Den imperialistiske krig i Ukraine skal standses. Regeringen har placeret Danmark forrest i denne krig, vi kræver stop for dansk krigsdeltagelse. Vi kræver, at Rusland, USA og alle imperialistiske kræfter trækker sig ud af Ukraine.
Krigen i Ukraine er en imperialistisk stedfortræderkrig optrappet imellem det imperialistiske USA/Nato/EU og det imperialistiske Rusland på ukrainsk territorium hvor en militær optrapning har uoverskuelige konsekvenser for alle og for direkte stormagtskonfrontation og atomkrig.

Arbejdere i alle lande har fælles interesser imod de nationale og multinationale udbyttere. Vi skal styrke den internationale solidaritet med de kæmpende og undertrykte i verden.

Vi støtter solidarisk det grønlandske folk, som kæmper mod dansk imperialisme.

Og vi støtter særligt det palæstinensiske folks 75 år lange kamp for deres nationale friheds-rettigheder mod apartheidstaten; Israel.

Palæstinensernes modige modstand og oprør respekteres og beundres af mennesker og undertrykte folk over hele jorden.
Vi støtter aktivt “Boykot Israel”-kampagnen.

Kapitalisme betyder udbytning, undertrykkelse, klimakatastrofer, krig.

Kun en revolution kan afskaffe kapitalismen og blive starten på en lysere fremtid for arbejderklassen, ungdommen, kvinderne.

Bliv en del af denne kamp – gå med i APK.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne