Folkets kamp i Ecuador har vundet en sejr

De oprindelige folks kamp og hele folkestrejken er kulmineret med en vigtig sejr. Atten dages store militante mobiliseringer i hele landet for at tvinge regeringen til at acceptere de krav, der er ridset op i kampplatformen. Guillermo Lassos regering og storborgerskabets politik blev ramt. En neoliberal monetaristisk politik højt besunget af de herskende klasser; hvis arrogance og autoritarisme blev besejret.

Denne dag skaber en vigtig præcedens: Et forenet folk i kamp kan overvinde fjender, der er fremstår magtfulde. Den folkelige bevægelse kommer styrket ud og det er endnu en gang blevet slået fast, at kampen er det våben, der forpligter regeringer til at anerkende og give rettigheder og krav, som de under andre omstændigheder nægter at give. Kampen måtte overvinde en offensiv med voldelig undertrykkelse og provokationer, som regeringen kørte frem med. Og overvinde trusler, angreb, injurier, løgne, overdrivelse af nogle begivenheder og forsøg på at skjule dets undertrykkende handlinger. Tilpasset dette forsøgte de mest reaktionære sektorer at opildne til en racistisk og hadefuld stemning. De store medier tilpassede sig denne drejebog og gjorde deres til at forstærke dette billede mest muligt.

De oprindelige folks bevægelse har demonstreret sin handleevne, beslutsomhed og mod til at kæmpe og den var den vigtigste massekraft i dette oprør; sammen med folkefrontens kræfter, flere andre folkelige organisationer, Folkeenhedens aktivister og andre venstreorienterede politiske organisationer, der viser, at de vigtigste rambukke i den ecuadorianske folkelige bevægelse er de oprindelige folks bevægelse og kræfterne i Folkefronten. Alle havde solidariteten fra andre dele af folket.

Dette vigtige slag er vundet, men kampen for arbejderne og folket fortsætter. Der er mange krav og krav fra forskellige sektorer, der skal indfries, og vi må forpligte os sammen til at kæmpe videre for dem. Det gælder bl.a. ophævelse af Dekret 457, som åbner døren for afskedigelse f tusindvis af offentligt ansatte; at sikre at de allerede vedtagne lønforbedringerne for lærerne kommer til at træde i kraft, kravene om offentlig social sikring og Socialsikringsordningen, eftergivelsen af gæld til staten, kampen mod den arbejderfjendske arbejdsmarkedspolitik og kampen om uddannelsesbudgettet på alle niveauer.

Også kravene i arbejdsløshedsplatformen, der vil blive analyseret i flere tekniske tabeller i løbet af de næste 90 dage, må der holdes opmærksomhed på at de bliver opfyldt.

Oversat fra En Marcha, PCMLE 6.7. 2022

Situationen og perspektiverne for den folkelige bevægelse

En kort snak med Isabel Vargas, forkvinde for lærerne fagforening (UNE og Nelson Erazo formand for Folkefronten, 2. 7.22) om hvordan de vurderer den folkelige bevægelse.
Oversat fra En Marchas facebookside:

De to folkelige ledere er enige om, at arbejderne, de oprindelige folks bevægelse, lærerne, ungdommen, pensionisterne og de små virksomheder og selvstændige, samt kvindekollektiverne, naboskabsorganisationen har medvirket i vigtige kamp-aktioner i løbet af dette år, hvilket førte til den nuværende opstand, hvor der sammen med Conaie har været flere organisationer som Folkefronten, Enhedsfronten for Arbejdere, studenterorganisationer, lærere, bønder, små producenter, kvarterorganisationer, kvinder, økologer, transportører m.fl., der har kæmpet sammen.

Kammerat Erazo reflekterer over den situation, som regeringen befinder sig i, for ham at se er præsident Lasso ramt hårdt. En opfattelse, der deles af Isabel Vargas, der tilføjer, at den oprindelige arrogance, som Lasso mødte strejken med i de første dage, og som endda førte til arrestationen af Conaies præsident, Leonidas Iza, er dæmpet. Han har måttet ophæve undtagelsestilstanden som et svar på styrken af den folkelige bevægelse, der ikke lod sig kue af det militære opbud.

“Den sociale kamp har tvunget ham til at forhandle, har ophævet undtagelsestilstanden, tvunget ham til at annoncere lån til bønderne på 1% for en 30-årig periode, eftergivelse af gæld til offentlige banker for beløb på op til 3000 dollars, fordobling af budgettet til tosproget interkulturel uddannelse, erklære en nødsituation for sundhedssektoren, reduktion af energipriserne og 10 cent nedsættelse på benzin og diesel,” sagde Nelson Erazo.

For både formanden for UNE og Folkefronten er denne folkelige opstand et vigtigt skridt i programmatisk enhed og handling, der viser, at det er muligt at besejre højrefløjen og den herskende klasse. Dette er nødvendigt for at fortsætte denne proces, få nye dele af befolkningen med, hurtigts muligt få etableret og gennemført folkeforsamlingerne, hvor beslutninger træffes kollektivt, debattere landets største problemer – hvilket gør det muligt at skabe en stor politisk og social front for at være beredt til valget i 2023.

Oversat fra En Marcha juli 2022.

En Marcha , Centralorgan for Ecuadors kommunistiske parti marxist-leninister, PCMLE

PCMLE er ligesom APK medlem af Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML

Læs også

Solidaritet med Ecuadors folks kamp

Den folkelige kamp mod Lasso-regeringen i Ecuador vokser


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne