Mette Frederiksen: Flere penge til NATO’s centrale budget

Statsminister Mette Frederiksen har stillet sig i spidsen som lobbyist for USA-imperialismen og NATO i Europa og for øget krigsoprustning. 7 NATO-lande i Europa, hvis regeringer knytter dem særligt tæt til USA holdt i denne uge formøde til NATO-topmødet, hvor de bl.a. lovede flere penge til NATO’s centrale budget. Dette skete under dansk/hollandsk ledelse.

NATO står overfor at vedtage et ’nyt strategisk koncept’ ved topmødet d. 29.-30. juni og heri ligger bl.a., at NATO skal spille en endnu større og mere aggressiv rolle på verdensplan som en samlet blok, hvor de enkelte medlemslande vil komme til at afgive suverænitet til NATO. NATO vil komme til at få større magt over landenes udenrigs- og krigspolitik og her vil et betragteligt øget fælles budget komme ind i billedet.

NATO vil være mere udfarende, optage flere medlemslande og tilknytte allierede over hele verden, ikke kun i Vesten, NATO vil gennemføre en fælles ’krisestyring’ på verdensplan, der vil kunne omfatte ”forebyggende krig”. Hovedfjenderne udpeges for første gang officielt i NATO’s nye strategi som Rusland og Kina.

EU militariseres på samme tid, og her vil Mette Frederiksen og allierede gå i brechen for, at USA og NATO bevarer ledelsen, så EU ikke får vind i sejlene som konkurrerende supermagt, men fuldt ud kører parallelt med NATO og under USA-imperialismens ledelse.

I NATO’s 2030-plan, der blev vedtaget i 2021 ligger bl.a.:

1. Mere politisk styring og militarisering: De enkelte medlemslande skal i højere grad styres af NATO når det gælder udenrigspolitik, våbenproduktion/køb og salg. Flere politiske styringsmøder, og udenrigsministrene skal koordinere med NATO.

2. Styrket oprustning: Kursen mod højere militærbudgetter og forpligtelser skal fortsætte. I 2024 skal opnås minimum 2 % af BNP og minimum 20 % heraf skal bruges til våbenindkøb. De enkelte lande skal kunne stille med tropper til hurtig udrykning.

3. Større koordinering og stærkere underlæggelse under NATO: De enkelte medlemslande skal i højere grad være en brik i NATO’s overordnede plan. Højere militære udgifter, fælles investeringer, flere fælles krigsøvelser.

4. Bevare eller opbygge et teknologisk forspring: Medlemslandene indgår i et offentlig-privat udviklingsarbejde indenfor kritiske teknologier (DIANA), der skal booste NATO’s forrang og samordne teknologierne, så de er kompatible medlemslandene imellem. Hertil kommer en økonomisk NATO-innovationsfond, der skal styrke investeringer i våbenteknologi.

5. Opretholde en “regelbaseret international orden”. Dvs de regler NATO og USA sætter. Og ikke mindst at få nye alliancepartnere og nye NATO-medlemmer verden over, der indgår i NATO’s regler og orden. Inklusive et stadigt tættere samarbejde med EU. Verdens problemer opgøres som værende ”autoritære lande som Rusland og Kina, der ikke deler vores værdier”.
At ”sikre en regelbaseret verdensorden” kan kun opfattes som at sikre den vestlige imperialismes magt i verden i kamp med rivalerne Rusland og Kina. Med alle midler og i den stærkest mulige militære og politiske front.

6: NATO skal øge den militære indsats i partnerlande og nabolande. Dvs udvide NATO’s magt i ikke-medlemslande. Stille krav om militære reformer, indføre alliancens våbensystemer, træne landenes militær osv. Og være klar til at rykke ind med tropper.
Som det udtrykkes: ”At styrke partnere og træne lokale tropper er den mest bæredygtige og udgiftseffektive metode…og NATO har en lang række af erfaringer med dette”.

7: Bekæmpe og tilpasse sig klimaforandringer. NATO vil sikre sig en rolle i hele dette spørgsmål. For det ene sikre sig at kunne operere under alle klimabetingelser – ekstrem varme og kulde, med stigende vandstand i havene og under naturkatastrofer. De vil også sikre global overvågning, hvor klimaovervågning og overvågning i almindelighed matcher sammen. Og så skal NATO selvfølgelig være ’grøn’ – ligesom kapitalismen i det hele taget har taget dette til sig som et uomgåeligt modeord.

8: NATO’s strategi skal videreudvikles. Topmødet besluttede at revidere NATO’s strategi feem til næste topmøde, tilpasset den nuværende situation, dvs en opgradering ifht et konfliktniveau, hvor den vestlige imperialisme går op i højere gear i rivaliseringen med Rusland og Kina. Til fare for alle verdens folk, der både skal betale for oprustningen og er udset som ofre i krigene der føres om ejerskabet og kapitaliseringen af verdens ressourcer og værdier.

9: Øget investering i NATO. Topmødet fastlagde et fælles ansvar for at styrke NATO, poste penge i fælles militær – fælles krigsmissioner – store militærøvelser. NATO lægger sin klamme hånd på livet i medlemslandene, NATO’s budgetter breder sig både over den militære del og den civile infrastruktur – som også er militær. Alt skal rettes ind efter krigens hensyn.

Læs mere om 2030-planen her
NATO-topmødet 2021: Militarisering af medlemslandene og global offensiv
Se NATO’s 2030-plan

Efter NATO-formødet mellem de 7 lande udtalte Jens Stoltenberg:

“I Madrid vil vi tilslutte os en markant styrkelse af vores stilling, i aften har vi diskuteret behovet for en mere robust og kampklar fremskudt tilstedeværelse og en endnu højere parathed og mere forud-placeret udstyr og forsyninger”.

Mette Frederiksen udtalte efter mødet:

“Jeg har i dag givet tilsagn om, at Danmark som en kerneallieret i Nato også er villig til at bruge flere penge for at gøre Nato stærkere.”

Fra mødet kom også et løfte fra Stoltenberg om flere tunge våben til Ukraine.

Ledelsen af Vestens stedfortræderkrig i Ukraine er også formelt lagt ind under USA. Onsdag deltog den danske forsvarsminister i et møde på den amerikanske base Ramstein i Tyskland, hvor våbenstøtte mm koordineres.

40 lande er med i denne koalition af USA-allierede, bl.a. Japan og Israel. Det var deres tredje møde og våbenstøtte og træning af den ukrainske hær trappes til stadighed op.

USA, NATO og EU stiller styrker op til imperialistisk omfordelingskrig i Europa.

Se udtalelse fra CIPOML om NATO-topmødet 2022
Resolution om NATO-topmøde i Madrid

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne