Gitte Raaby Møller: Ikke mere snak, kommissioner eller undersøgelser – vi forlanger handling!  

Tale holdt på 8. marts – kvindeoprør i Århus

Jeg hedder Gitte Raaby Møller og er sygeplejerske i Herning kommune på et plejecenter, jeg er medstifter af Foreningen af Danske Sygeplejersker, der udspringer af Facebook gruppen sygeplejersker er mere værd.


Jeg har været med til at mobilisere faggrupper på tværs i den offentlige sektor gennem #slutmed1969 der også kaldes Ligelønsbevægelsen og på tværs af fag samme sag. Jeg er brændende aktivist og jeg kæmper dagligt på at sætte fokus på sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår.

Men vi kan ikke opnå bedre løn og arbejdsvilkår ved at være alene, vi har brug for et fællesskab på tværs af fag i den offentlige sektor der alle er ramt af uligeløn og pressede arbejdsvilkår for at få en tydelig stemme. Befolkningen skal forholde sig til at sundhedsvæsenet er i knæ og børneinstitutioner, skoler og ældreplejen i kommunerne er uholdbar. Kun derved kan vi få politikerne til at handle.

Under Corona blev det tydeligt hvilke faggrupper der er nødvendige for at et velfærdssamfund kan bestå. Det er de lavtlønnede kvindedominerede faggrupper der i stor stil over hånden under det danske velfærdssamfund så vi trygt kan arbejde og vækste uden at bekymre os om, om der bliver taget godt hånd om børnene, de ældre og de syge. Det er blevet tydeligt at der er uligeløn mellem faggrupperne og det er kvindedominerede fag der ligger lavest i løn hierakiet.

Det er sgu da en kæmpe uretfærdighed, som vi kvinder bliver nødt til at italesætte og kampen om ligeløn er lige nu.

Jeg sindsygt glad og beæret over at få lov til at tale i dag på kvindernes internationale kampdag, en dag hvor vi kvinder får lov til at sætte fokus på politiske uretfærdigheder der årti efter årti får lov til at bestå fordi det er for besværligt og dyrt at gøre op med at kvinder skal have løn som de mandedominerende faggrupper i samfundet.

Har I hørt om den sexistiske og kvindeundertrykkende tjenestemandsreform der hjemsøger kvindedominerede faggruppers lønsedler år efter år? Jamen så skal I ikke snydes for lidt historie.

Indenfor det offentlige lever et forældet lønhieraki i bedste velgående. Som bygger på en endnu ældre værdisættelse af arbejde, som belønner arbejdet med maskiner og tal langt højere end arbejdet med mennesker og omsorg. Derudover så var det manden der var hovedforsørger og skulle derfor have mere i løn og kvindens job blev betragtet som et hobby arbejde ved siden af hendes rigtige arbejde i hjemmet. Kan det være rigtigt, at sådan et løn hierarki stadig eksisterer? Ja det gør den fordi Tjenestemandsreformen er vedtaget ved lov og skal ændres ved lov.

Tjenestemandsreformen er vedtaget af Folketinget i 1969 hvor kun 1 kvindelig politiker Hanne Reintoft stemte imod. Det er regeringen, som sidder med nøglen til den pengekasse, som kan udligne lønforskellene.

Men det vil de ikke!!!

Derfor gemmer politikerne sig bag den danske model og overenskomstforhandlingerne, men økonomien er ikke til at udligne løn efterslæbet så derfor er og bliver en politisk opgave.

Politikerne siger at det er for dyrt at løfte lønnen så den passer til uddannelses  niveauet. Og giver de efter for sygeplejerskernes krav så vil andre faggrupper komme efter og ja det gør de for vi har alle krav på at få ligeløn efter uddannelsesniveau, kompetencer og kvalifikationer og ikke kun at få en løn der er baseret på vores køn.

Mange har argumenteret for at vi har ligestilling i Danmark. At vi har lige adgang til uddannelse, arbejde, ledelse, løn og indflydelse.

De argumenter er ofte fremført af højt uddannede mænd og som arbejder bedst bag et skrivebord som for eksempel hos CEPOS og Berlingske. De yndede at latterliggøre os sygeplejersker under konflikten og fik os til at fremstå som griske og egoistiske og kunne fremtrylle beregninger om vores løn, så det så ud til at vi havde ligeløn. Og da vi konfronterede dem med at det var løgn var modsvaret, at hvad brokker vi os over, vi har jo selv valgt det arbejde. Og det er den retorik vi bliver mødt med når vi kræver ligeløn.

Loven om ligebehandling af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet blev vedtaget i 1976- så er der overhovedet noget at kæmpe for indenfor ligeløn, når vi har lovgivningen på plads?

Ja, desværre. Der er stadig forskel på mænds og kvinder løn generelt. Der er stor forskel på lønnen i de traditionelle kvindefag og mandefag.

Kvinder ønsker lige rettigheder og lige løn for arbejde af samme værdi.

Uretfærdige vilkår bliver ikke retfærdige af sig selv. Kvinder fik ikke stemmeret foræret, de kæmpede for den!

Sygeplejersker har siden 1969 gjort opmærksom på ulighed i løn og uretfærdig indplacering i lønhierakiet.

Vi forlanger handling!

Ikke mere snak, kommissioner eller undersøgelser.

Lønnen skal udlignes nu!

Se mere til 8. marts – kvindeoprør på den fælles facebookside

Se også reportagen med billeder, taler og indtryk fra København – Århus – Odense
Kvindeoprøret var på gaden på kvindernes internationale kampdag
KPnet 9. marts 2022

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater