Kinas ambitioner i verden

Rusland og Kina præsenterede i denne uge en lang udtalelse med deres fælles forståelse af den internationale situation, og om deres syn på handel og samarbejde på en lang række punkter. I udtalelsen slår de fast at de ikke vil lade sig dikterer hvordan de skal indrette sig, hverken i forhold til deres interesser i verden, eller i forhold til deres egne lande. Og de kritiserer USA og Nato landene for at hænge fast i forældede koldkrigspositioner. I denne uges podcast fra Oktober Radio taler vi om at Ruslands og Kinas fællesudtalelse er en klar markering til resten af verden om at Kina ser sig selv som en global stormagt der for alvor er klar til at sætte sig igennem.

Projektet One Belt One Road

Ruslands og Kinas ledere mødtes i forbindelse med åbningen af vinter OL, til et tydeligvis meget velforberedt møde, hvor de præsenterede en fælles resolution mellem de 2 stormagter.

I resolutionen slår de fra begyndelsen fast at de ser verden hastigt udvikler sig væk fra den verdensorden hvor USA’s havde en alt dominerende position, til en verden med flere stærke centre, samtidig med en økonomisk globalisering. Det internationale samfund, skriver de, efterspørger et lederskab der sigter mod en fredelig og gradvis udvikling. I modsætning til det mindretal på internationalt plan (underforstået USA og deres forskellige alliancer), der fortsat går ind for ensidige tilgange til håndtering af internationale spørgsmål og magtanvendelse…

Rusland og Kina fortsætter gennem det 10 sider lange dokument, med at opremse deres egne fredelige hensigter og ambitioner om at spille en mere aktivistisk rolle i international handel og sikkerhedspolitik. Og nævner bl.a. det kinesiske silkevejsprojekt og styrkelsen af Verdenshandelsorganisationen WTO.

Silkevejs ambition vil betyde at handel mellem Kina og Asien og Rusland og Europa kan foregå udenom Mellemøsten og USA’s kontrol og allierede i regionen. At få etableret et alternativ til Suezkanalen ses som et første strategisk skridt der skal give Kina kontrol over handelsforbindelser mellem Europa og Asien. Det næste skridt er at åbne op for søvejen via Arktis. Et projekt hvor Kina vil udvikle isbrydere til at sikre ruterne er isfri om sommeren. Kina ønsker at fastholde sine vundne positioner og økonomisk magt, der er et direkte forbundet med deres industrielle produktion og udbytning af arbejderklassen. Og her er kontrol med den internationale handel og transport altafgørende for at sikre leverancer.

Store dele af fællesdokumentet kan godt virke som en ny variant over revisionismens totalt fejlslagne og forræderiske slogan om imperialisternes fredelige kappestrid og sameksistens. I praksis betyder det våbenkapløb og krigsforberedelser. Det kan ikke gentages for tit, det er ikke arbejderklassens eller i verdens folks interesser at stormagter bestemmer, og deler jorden op mellem sig.

Hver gang de imperialistiske magter taler om fred, begynder de at stille deres våben og hære op overfor hinanden og marchere langs med grænsen på hver sin side. Det er ikke tegn på fred og fremgang, men det modsatte. I praksis ser vi en del af den optrapningen i Europa, med Russiske tropper ved grænsen til Ukraine, og USA og Nato der sender våben og forstærkninger til deres positioner og baser på den anden side.

Det er muligt at se en fredelig verden for sig, hvor alle lande og folk står sammen, hvor der nok til alle og råd til skole og sundhed, men den verden kommer ikke fra imperialisterne hverken den kinesiske eller den amerikanske eller nogen andre. Så længe kapitalismen hersker, fortsætter udviklingen ud over afgrunden.

Læs også artiklen i Enhed og Kamp: “Den nye silkevej” i Italien: Kamp mellem imperialistmagter, borgerlige interesser og revisionistiske kolbøtter

Kilde: Joint Statement of the Russian Federation and the People’s Republic of China on the International Relations Entering a New Era and the Global Sustainable Development

Lyt til hele udsendelsen her:


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater