Serviceassistenterne nedlægger igen arbejdet på OUH: “Det er på tide at sige fra nu”

Onsdag morgen den 2. februar aktionerede serviceassistenterne på Odense Universitetshospital igen med en kortvarig arbejdsnedlæggelse i protest mod de uhyrlige arbejdsforhold på sygehuset. Arbejdsnedlæggelsen omfattede ca. 50, primært serviceassistenter fra forskellige afdelinger. Odense Støttekomité var på stedet med støtte-skilte. Det samme var KPnet, der fik en snak med talsperson, Lise Bergstrand.

Morgenstrejke og demonstration på OUH: Det er på tide at sige fra nu. Og når sygeplejerskerne kunne gøre det, så kan vi vel også. Det er en fælles kamp for alle ansatte, siger talsperson Lise Bergstrand til KPnet

KPnet: – Hvorfor aktionerer I i dag?

LB.:- Vi protesterer mod, at ledelsen har omlagt vores arbejde, så vi er blevet pålagt flere arbejdsopgaver uden at der følger tilsvarende ressourcer med, altså personalemæssige ressourcer. Det er bl.a. opgaver, som før har været sygeplejerskernes område.

Vi kan jo også sagtens give patienterne mad, men jeg har på min afdeling fx oplevet, at jeg, samtidig med at jeg skulle køre tre patienter til operation, også skulle give mad til patienterne. Så knækker filmen. Og det er fordi, der ikke var nok personale på arbejde. Der er mange sygemeldinger, dels pga corona, men også stress.

KPnet: – Hvad håber I, I kan opnå ved en arbejdsnedlæggelse som den i dag?

LB: – Vi vil gerne råbe ledelsen op, så de kan forstå at dette her ikke kan blive ved. For så bryder folk sammen, bliver sygemeldte eller siger op. Og der er jo brug for os, ligesom der er brug for alle andre ansatte på sygehuset. Og efter at vi måske har været tavse omkring vores arbejdsforhold i lang tid, så syntes vi, at det var på tide at sige fra nu. Og når sygeplejerskerne kunne gøre det, så kan vi vel også. Det er en fælles kamp for alle ansatte.

KPnet: Tak for snakken, Lise, og fortsat god kamp!

KPnet talte også med flere af de andre aktionerende. De kunne bekræfte det, som Lise havde udtalt og var enige i, at det var på høje tid, at serviceassistenterne også markerede sig i kampen for bedre arbejdsforhold for alle i sygehus- og sundhedssektoren. Som en af dem sagde, så kunne det jo ikke være så overraskende for ledelsen, at situationen var blevet uholdbar efter at man i en årrække har skullet spare 2% årligt.

Han var glad for aktionen i dag og over opbakningen, og så måtte man jo acceptere, at servicelederne sad inden for indgangen og noterede alle, der havde deltaget i arbejdsnedlæggelsen, når de gik ind for at genoptage arbejdet.

KPnet-Odense

Læs også

Serviceassistenterne på OUH nedlagde arbejdet i protest mod de umulige arbejdsforhold
KPnet 23. januar 2022

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne