Frontpersonale bliver fyret efter corona senfølger

De seneste måneder er det kommet frem at sygeplejersker der blev smittet med corona gennem deres arbejde på intensiv hvor de tog hånd om dødssyge patienter, bliver fyret hvis de er ramt af senfølger i længere tid. En helt urimelig kynisme. Det bør være en ret, at man beholder arbejdet og kan vende tilbage i et tempo og med et antal timer som man kan klare, uden fyreseddel.

En opgørelse fra Sundhedsdatastyrelsen i april 2021, efter ca. et år med pandemien, konstaterede, at i alt var der registreret cirka 22.900 smittede personer, der er ansat på socialområdet eller med omsorgsarbejde på institutioner og på hospitaler – på plejecentre, bosteder og i hjemmeplejen – samt på hospitaler. Kun halvdelen har anmeldt coronavirus som en arbejdsskade til Arbejdstilsynet.

I foråret nåede vaccine udrulningen til personalet, herefter er det begrænset hvor mange nye der er blevet smittet.

Flere har oplevet lang tid med senfølger. Nogle af de mest almindelige symptomer er åndenød, ”hjernetåge”, samt træthed. Og det kan gøre det umuligt at vende tilbage til arbejdet i flere måneder efter at sygdommen er overstået. For nogen har det betydet en kold og kynisk fyreseddel.

I et indlæg i Politiken skrev anæstesisygeplejerske Christian B. Kummerfeldt:

“Nu er regionerne så begyndt at ’belønne’ de sygeplejersker, som er blevet så alvorligt syge af deres arbejde med covid-19-patienterne, at de ikke længere kan passe deres almindelige arbejde med fyresedler.

I forrige uge så vi f.eks., hvordan en sygeplejerske, der var blevet smittet, mens hun var udkommanderet til et covid-19-afsnit, og nu lider af de mest vanvittige senfølger, iskoldt blev fyret fra sit arbejde. Fyret, fordi hun ikke takkede ja til en 20 timers stilling, som hun ikke ville kunne brødføde sig selv på. Regionen forsvarede sig med, at de såmænd havde juraen på deres side, og at alle regler var blevet nøje fulgt. Sådan siger vi åbenbart tak til vores frontlinje personel for at have ofret sig i kampen mod covid-19. I kampen for menneskeliv. Med en fyreseddel.”

Sundhedsvidenskabens forståelse af hvor længe disse senfølger kan vare står stadig ikke klar. De fleste oplever at senfølgerne aftager efter tre måneder, men ved forkert behandling eller hvis folk kommer for tidligt tilbage på arbejdet på fuld tid, kan det vare meget længere.

For at få en eventuel erstatning, hvis man skulle opleve varige mén efter coronavirus, kræver det, at smitten er anmeldt som en arbejdsskade og efterfølgende anerkendt.

En arbejdsskade skal som udgangspunkt anmeldes hurtigst muligt, senest inden for 1 år. Men selvom der har været en pandemi, sker anmeldelsen ikke automatisk. Det selvom langt de fleste tilfælde af sygdom blandt frontlinjearbejdere kan relateres til arbejdspladsen. Heller ikke i de tilfælde hvor ansatte bliver tvunget til at gå på arbejde selvom de havde symptomer. Eller de tilfælde hvor ansatte blev tunget til at flyttet til en af regionens corona-afdelinger, under første bølge af pandemien.

Anmeldelse er op til den syge selv, og den syge skal også sandsynliggøre at man ikke er smittet mens man havde fri. Bliver sygdommen ikke anmeldt som en arbejdsskade, kan man senere miste retten til at få godtgørelse.

Fyresedlen efter længere tids sygdom kommer derimod helt automatisk, uanset om man blev smittet med corona, som følge af at have stået i frontlinjen og taget hånd om dødsyge patienter. Ekstra spark til de syge, nederste i hierarkiet.

Arbejdsgivere har i dag intet særligt ansvar for at fastholde ansatte der bliver syge som følge af en arbejdsskade. Man kan derfor som det mest naturlige afskedige syge, uanset hvad årsagen er. En helt urimelig kynisme. Det bør være en ret, at man beholder arbejdet og kan vende tilbage i et tempo og med et antal timer som man kan klare, uden fyreseddel.

Kilde bl.a.
Sygeplejerske med corona-senfølger fyret af Region Sjælland
TV2Øst

Anæstesisygeplejerske: Pandemiens frontpersonale har ofret deres helbred for samfundets skyld. En fyreseddel kan være deres belønning
Politiken


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater