Portører: Skal vi nu også slås med FOA?

Portørerne demonstrerede igen mandag for retten til at beholde en selvstændig overenskomst. På trods af deres eget fagforbund, FOA, der vil acceptere regionernes krav.

Arbejdsgiverne Danske Regioner, fremsatte allerede i september 2020 krav om, at portørerne kommer ind under en fælles overenskomst med husassistenter, rengøringsfolk, servicemedarbejdere og erhvervsuddannede serviceassistenter.

Det krav har et flertal af FOA’s hovedbestyrelse besluttet sig at imødekomme. På trods af at portørerne har sagt tydeligt fra over for det. Portørerne vil ikke acceptere at deres fagforeningstop i FOA forhandler om at falbyde portørens selvstændige overenskomst.
Derfor protesterer de på Staunings plads med krav om, at de som en lille, særegen, faggruppe fortsat har ret til selv at bestemme at de vil have egen selvstændige overenskomst.

De vil, som en stærk velorganiseret faggruppe med mange specialfunktioner, ikke finde sig i at være reduceret til en brik i forhandlernes forræderiske 0-sums spil, hvor der reelt ikke gives noget til medlemmer, der ikke samtidig tages fra andre grupper.

Derudover har toppen af den danske fagbevægelse solid erfaring med – gennem den danske model – at hjælpe arbejdsgiverne med at afmontere spydspidserne for arbejdernes kamp. Således er det i over et århundrede blevet sværere og sværere for medlemmerne at afvise overenskomster og gennem aktiv deltagelse i faglig kamp at få forbedret sine vilkår.

Det er ikke sådan man sikrer medlemmer til fagbevægelsen. Det er sådan man sikrer at fagbevægelsen lider en stille død. En pointe som også blev nævnt i dagens tale, af tillidsrepræsentant, Henrik Hast. Han opfordrede desuden portørerne til at fokusere på deres legitime ret til at have en selvstændig overenskomst og undgå at gå ind i diskussioner om tekniske detaljer med fagtoppen, der forsøger at afspore debat og krav, ved at dreje diskussionerne i den retning.

Portørernes demonstration blev bakket op af mange faggrupper, murere, lærere, jord-betoner, stilladsarbejdere for blot at nævne nogle af de grupper, der var mødt op for at vise støtte og solidaritet med portørerne.

Se video fra demonstrationen her

Se også video fra portørerne demonstration den 4. marts, hvor Mona Strib prøver at bortforklare tryningen af portørerne.

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne