Glidebane mod fascisme?

Overalt i verden ser vi, hvordan de højreekstremistiske og fascistiske kræfter vokser i styrke understøttet generelt af nyliberalismen. De får luft og plads. Normaliseres i det politiske spektrum. Racisme er ikke et begreb, der svæver frit i luften, men er en håndgribelig politisk udtryksform. Det er en bekymrende udvikling også i Danmark. Hertil skal så lægges dansk ivrig deltagelse i USAs krig mod terror, militær oprustning og en lovgivning der har begivet sig ud på en alvorlig glidebane, hvor de borgerlige frihedsrettigheder afløses af kontrol og tvang. Der må stoppes.

Leder
Håndslag 1, 2021

Med Trumps valgnederlag i november drog millioner af mennesker et lettelsens suk og havde næppe ventet det drama, der forestod ved magtoverdragelsen i januar. Her blev åbne fascistiske kræfter – Trumps stormtropper – aktiveret for at skabe en situation, hvor Trump kunne fastholde magten.

Det er et redskab, en metode USA m.fl. også har anvendt i andre lande til at gribe magten. I Ukraine f.eks. har den fascistiske Azov Bataljon nu fået betydelig indflydelse og er blevet en selvstændig enhed i de væbnede styrker, som dansk militær har haft til opgave at træne i bl.a. bykamp.

Gennem fire år har Trump understøttet åbne fascistiske kræfter for i en given situation at bruge dem. »Stand back and stand by«, sagde han under en TV-debat henvendt til de fascistiske Proud Boys. De og lignende grupper fik lov til åbenlyst at terrorisere folkelige protestbevægelser, herunder Black Lives Matter demonstrationerne adskillige gange. Gadeterroren blev sat ind ganske bevidst. Disse dyrkere af det hvide overherredømme har bygget sig op under præsidentens paraply. I en DR-udsendelse for nylig om baggrunden for Trumps stormtropper kunne kilder fortælle, at disse grupper igennem ganske lang tid bevidst har arbejdet på at rekruttere især veteraner, politifolk og andre våbentrænede folk. Rekrutteringen af sympatisører indenfor et politi, hvor racismen åbenlyst har fået lov at trives, har tilsyneladende haft gode kår.

Mange steder verden over har vi oplevet at de højreekstremistiske kræfter er vokset endda ganske betydeligt de senere år. Nyliberalismen har stimuleret denne udvikling, som har brugt dem til at splitte befolkningerne. Højreekstremismen er blevet normaliseret.

Med racismen har man skabt en fælles ydre fjende i ’de fremmede’, der angiveligt truer vores kultur og levevis. Derfor kræves lukkede grænser og Fort Europa.

Nyliberalismen puster til de højreekstremistiske kræfter, og bruger dem!

Hvordan skal man ellers tolke at en dansk minister triumferende erklærer »at i dag fik jeg vedtaget stramning nr. 60 på udlændingeområdet«? At Dansk Folkeparti ihærdigt prøver at skærpe tonen i forsøget på et comeback? Sammen med Nye Borgerlige, som frejdigt poserer sammen med kendte nazister.  Og hvor den socialdemokratiske regering fortsætter kursen fra Inger Støjberg i konkurrencen om at være forrest med nye indvandrerstramninger.

Og hvad med hadprædikanten Paludan og hans Stram Kurs, der nu boltrer sig i millioner af tilskudskroner og fortsat brænder bøger af omgivet af en omkostningsfuld ring af politifolk?

Hvad andet kan man lægge i at Christiansborg åbner sine faciliteter for Trykkefrihedsselskabet og deres promovering af fascistiske kræfter som Tommy Robinson og Generation Identitær.

Der er så sandelig bestræbelser på at normalisere den ekstreme højrefløj herhjemme.

Racehad er et middel, der altid af magthaverne er blevet brugt til at splitte befolkningen og lede folkenes utilfredshed ind i ufarlige baner! Racisme er altså ikke et begreb, der svæver frit i luften – og den skal imødegås konkret og hver gang den stikker sit hæslige fjæs frem.

Det må stoppes, nazistiske og fascistiske organisationer må forbydes og alle former for statsstøtte og hjælp til dem må væk!

Det må aldrig blive glemt, at nazismen kostede over 50 millioner mennesker livet og efterlod et Europa i rygende ruiner. I den krig opbrugte nazisterne al deres ytringsfrihed og mere til.

Stop for fascisering af det danske samfund

Samtidig med fremvæksten af højreekstremistiske og åbent nazistiske kræfter ser vi  hvordan statsmagten gennemfører ny og skræmmende lovgivning til undertrykkelse af befolkningen. Gennem de snart tyve år, hvor Danmark har været en lille men særdeles aktiv deltager i ”krigen mod terror” har udviklingen taget en bekymrende retning, hvor et flertal i Folketinget har vedtaget love af undertrykkende og racistisk karakter.

Vi har fået Ghettopakken, Maskeringsforbud, Tørklædelov, Særlige visitationszoner,  Bandepakker, Påvirkningsloven, Overvågning af kommunikation, Overvågning og kontrol af mennesker på overførselsydelser, Angivelse af nabo, Anonyme vidner, Frihedsberøvelse af børn, Terrorpakkerne, revision af Offentlighedsloven. Hertil kommer også en kraftig militarisering af det danske samfund med oprustning og brug af militæret til civile opgaver.

Aktuelt ser vi vedtagelsen af den ny epidemilov –  en lov, der handler om tvang, om ind­skrænkning af de borgerlige frihedsrettigheder, om registrering af befolkningens bevægelser, om straf og lovens gennemførelse ved hjælp af politi og militær. Var det reelt en sundhedslov burde den i stedet dreje sig om sikring og genopretning af sundhedsvæsenet og det bedste svar på truende epidemier.

Der må sættes en stopper for denne glidebane af undertrykkende lovgivning. Den enkelte lov i sig selv synes måske ikke så »slem« – nogen vil sige at fanden males på væggen – men i sin samlede helhed er det særdeles bekymrende.

Vi har stadigt borgerligt demokrati som styreform, ikke et fascistisk diktatur. Men i små bidder indføres enkeltlove, der åbner for diktaturet.

Rollerne er byttet om. Dimitrov er nu dommeren og Göring den dømte! John Heartfield berømte fotomontage fra 1933 om retssagen, hvor den bulgarske kommunist Georgi Dimitrov og to kammerater stod anklaget for Rigsdagsbranden. Dimitrov formåede at vende sagen på hovedet – til en anklage mod nazismen.

Den legendariske Georgi Dimitrov, der blev slæbt for »retten« i Tyskland, men satte Göring til vægs, skrev i 1935:

»… før oprettelsen af det fascistiske diktatur gennemløber de borgerlige regeringer i reglen en række forberedelsesetaper og gennemfører en række reaktionære foranstaltninger, som umiddelbart fremmer fascismens magtovertagelse. Den, der ikke under disse forberedelsesetaper bekæmper bourgeoisiets reaktionære forholdsregler og den voksende fascisme, er ikke i stand til at forhindre fascismens sejr …«

Der er brug for at alle antifascistiske og demokratiske kræfter slår sig sammen og får talt sammen om, hvordan de truende skyer, der hænger i horisonten kan bekæmpes.

Se Håndslags hjemmeside

Læs mere her om Håndslag nr. 1/2021

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater