Flygtninge og indvandrerspørgsmålet

Af Lisbet – Indlæg i APKs kongresdebat 2021

På partiets sidste kongres vedtog vi et særdeles godt program for en progressiv asyl,- flygtninge-, indvandrer- og integrationspolitik.
Vi havde lige fået trykt pjecer med dette program, da det gik endnu mere amok på området, hvor der ustandselig kom nye stramninger, brud på menneskerettigheder og modbydelige lagkagefejringer. Og forslag om at afviste asylmodtagere skulle stuves sammen på en lille ø.
Toppen i den blå regering var, da Støjberg begik sit lovbrud m.h. til tvangsadskillelse af unge asylpar.


Også den umenneskelige Ghettolov var alene vendt mod ikke vestlige-indvandrere. At den også får ram på nogle hvide pensionister og førtidspensionister, var egentlig ikke meningen.
Så tog den socialdemokratiske regering over med om muligt endnu hårdere retorik.
De fortsætter politikken med ekstremt diskriminerende ekstra krav og ekstra hårde straffe til unge og til kvinder, som ikke er etnisk danskere.
Og med kravet om, at asylansøgere skal interneres i særlige lejre i Nordafrika, så de slet ikke kommer ind i landet.

Alt tyder dog på, at den fremmedfjendske retorik ikke har så stor betydning længere. Der er så mange andre vigtige politiske spørgsmål, arbejdsløshed, klima osv. som vækker større bekymring for folk.

Et par andre politiske spørgsmål er trådt mere tydeligt frem siden vedtagelsen af flygtninge-indvandrerprogrammet i 2018.

Bortset fra til nogle øer i yderkredsen af Europa kommer der næsten ingen flygtninge til Europa mere. Men på verdensplan har der aldrig før været så mange millioner flygtninge som nu.
I Afrika flygter de fra imperialistisk igangsatte krige, og fra EU’s imperialistiske politik med at udkonkurrere afrikanernes eget marked, ikke mindst m.h. til fødevarer.
Andre steder flygter folk fra bomber og stedfortræderkrige, som USA, EU mm. står bag.

Tyrkiet modtager millioner af euro af EU for at holde millioner af flygtninge tilbage i Tyrkiet – ofte under umenneskelige forhold.

I Libyen betaler EU forbryderbander for at holde flygtninge tilbage. Her lever flygtninge i slavelignende lejre, eller de bliver smidt tilbage gennem den dræbende ørken – uden vand eller beskyttelse.
Den umenneskelige behandling af folk, der er flygtet, er lagt helt i hænderne på private militser, menneskesmuglere og kriminelle. Bare EU kan blive fri for dem.

På grænsen mellem EU-landet Kroatien og Bosnien-Hercegovina, som er udenfor EU, bliver flygtninge som forsøger at komme ind i Kroatien, hvor de på papiret har ret til at søge asyl, af kroatisk politi udleveret til nogle bander, som prygler folk, brækker deres lemmer, tager penge, tøj og mobiler fra dem. Flere har oplevet at blive brændemærket med strygejern inde på politistationerne.

EU er ikke en humanitær alliance, EU er barbarisk undertrykkelse og udbytning.

Det andet spørgsmål handler om EU’s brug af østarbejdere.

EU’s åbne arbejdsmarked og indlemmelse af de østeuropæiske lande har givet EU’s virksomheder og landbrug en uudtømmelig arbejdskraftreserve af lavtlønnede arbejdere.
I alle erhverv men i særlig høj grad i byggeriet, i landbruget, i anlægsarbejde, i serviceerhverv hentes tusindvis af østarbejdere til EU, også til Danmark.
Her bor de kummerligt og, som vi har set det under corona-krisen, under meget usunde forhold.
Østarbejderne fungerer både som billig og ukritisk arbejdskraft og som løntrykkere.
Det er utilstrækkeligt, kun at rejse krav mod social dumping og for kravet om at udenlandske arbejdere skal arbejde under danske overenskomster, selv om dette krav indgår som en del af kampen.
Enheden mellem arbejdere på tværs af nationalitet er blevet helt afgørende i kampen for bedre vilkår for alle arbejdere.

Igen viser EU sin reaktionære, umenneskelige karakter.
Målet for et socialistisk samfund vil være at skabe livsgrundlag, arbejdspladser, udvikling i hvert enkelt land, så arbejderne ikke er tvunget til at arbejde langt fra hjem og familie.
Den målsætning har EU overhovedet ikke. EU’s målsætning er kynisk udnyttelse af den armod, der eksisterer i de enkelte lande.

Lisbet 6.1.21.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne