Udliciteret rengøring på Aarhus Universitet – de ansatte presses ud

Virkningen af Aarhus Universitets privatisering af rengøringen viser sig nu. Den har betydet fyringer og nedgang i arbejdstid for rengøringsassistenterne. Og når den nye offentlige overenskomst lander i marts vil de desuden blive overflyttet til en ordning med en tempoopskruning på 30%

Aarhus Universitet vedtog sidst i 2018 en privatiseringsstrategi, og sidst på året i 2019 blev rengøringen udliciteret. Der skulle spares, uanset hvad beslutningen ville betyde for rengørings-assistenternes eller den nedsatte rengøringsstandard. De der protesterede blev fyret, og resten presses nu ud gennem forringede arbejdsforhold.

De ting der skete efter at det private firma Kongsvang Cleaning & Facility overtog rengøringsopgaven på en del af universitetet kom ikke bag på de 32 rengøringsassistenter. I en artikel i universitetsbladet Omnibus advarer de i klare vendinger mod de kommende følger af besparelserne. Der kom her mange erfaringer på bordet fra andre udliciteringer, da sagen dengang blev drøftet på mødet med avisen. For de aftaler den ny arbejdsgiver forpligter sig til at overtage de ansatte på holder kun til næste overenskomst.

Bl.a. kunne Birgit Nielsen, der tidligere havde arbejdet i en sparekasse fortælle:

-Rengøringen blev overtaget af et nyt firma for to år siden, og i tiden efter havde jeg fortsat 2 ½ time til mit arbejde. Men da min overenskomst udløb, fik jeg at vide, at jeg fremover kun havde 1 ½ time, og at jeg skulle løse flere opgaver, selvom jeg havde en time mindre til det. Jeg kunne ikke blive ved med at holde til det, så jeg sagde op 1. januar i år.

Og Deqa Ali forklarede:

-Så sker der det, at du bliver bedt om at gå ned i tid, men du skal klare det samme. Eller også har du den samme tid, men du skal gøre rent på mange flere kvadratmeter. Mange får stress, fordi de ikke kan nå det. Og til sidst ender du med at blive fyret.

Gå ned i arbejdstid – eller ud af vagten!

Det skulle vise sig at netop denne fremgangsmåde også bliver brugt af den nye arbejdsgiver, Kongsvang Cleaning & Facility.

Rengøringsassistenterne der er fulgt med over til Kongsvang har nu fået den besked, at de enten går 16-17 timer ned i arbejdstid eller betragte sig som fyrede d. 1. april. Samtidig er arbejdstiden flyttet, og starttid hedder fremover kl 5. Til Fagbladet 3F fortæller Jonna Jensen hvordan arbejdstiden vil kollidere med aflevering af barn om morgenen.

– Min gamle leder [før Kongsvang overtog rengøringen, red.] havde den indstilling, at der skulle være plads til alle, også hvis man havde nogle sociale hensyn.

– Så jeg har mødt ind senere over flere år, og det har altid passet fint. Det passer også med, at universitet gerne vil have synlig rengøring, forklarer Jonna Jensen.

Men nu oplever hun, at der er nye boller på suppen.

– Jeg har udtrykkeligt og specifikt givet udtryk for, at jeg af personlige årsager ikke kan møde ind så tidligt. Det kan jeg ikke. Men de er ligeglade. Det er ikke deres problem, har de sagt. De presser os ud og gør alt for, at vi ikke kan få det til at hænge sammen – det er mit indtryk, siger Jonna Jensen.

Og hvem kan i det hele taget gå fra fuld tid til mindre end det halve og klare sig på den løn. Det kræver i så fald to jobs. Heidi Hansen fortsætter:

– Så ryger jeg jo reelt ned på deltid. Det kan jeg ikke leve af. Det risikerer også at gå ud over min efterløn, som jeg betaler til.

– Og de har ikke tilbudt, at jeg kunne få nogle ekstra timer et andet sted. Det er en måde at sige: Tag dette her – eller gå din vej, lyder Heidi Hansens konklusion.

Universitetsledelsen er helt kold, nu hvor følgerne har vist sig, og tydeligvis ganske ligeglade med de rengøringsfolk der i årevis har serviceret dem på en effektiv og smidig måde. Som en af assistenterne udtrykte det inden udliciteringen:

”Hvis vi ser et tilstoppet toilet, ordner vi det, hvis vi kan. Og kan vi ikke, smider vi en seddel ind til pedellerne. Og det samme er tilfældet, når vi opdager en pære, der er sprunget. Og hvad med alle de forskellige kaffemaskiner rundt omkring, som skal gøres rent på lige så mange forskellige måder? Forventer ledelsen den form for fleksibilitet fra eksterne, bliver de klogere, for ingen eksterne vil tage sig af et tilstoppet toilet, for det er ikke deres opgave.”

De der gik foran og protesterede røg ud

Overtagelsen startede med at 3 rengøringsassistenter blev fyret – og resten sat ned i tid.

De fyrede var præcis de kvinder der var gået foran under protesten mod udliciteringen.
Den officielle begrundelse for at fyre netop de tre kvinder var, at de var de eneste der ikke var tilknyttet et bestemt område. Men den forklaring faldt til jorden, da den ny ledelse umiddelbart efter fyringerne omorganiserede arbejdet, så alle ville få nye områder at gøre rent på.

En af rengøringsassistenterne, Jytte Højbro Rasmussen, der på det her tidspunkt selv valgte at sige op udtalte til Omnibus:

-Jeg taler vist for de fleste af os, når jeg siger, at vi har gået med en forventning om, at vi ville finde os til rette i det nye efter en tid, at der ville falde lidt ro over det hele. Men det forventer jeg ikke længere, for efter den her uge er det tydeligt, at de (den nye ledelse, red.) bare vil have os ud, så de kan erstatte os med unge østeuropæiske kvinder, der ikke kender de rettigheder, de har på det danske arbejdsmarked.”

Fagforeningen 3F har ikke reelt gjort en forskel for de udliciterede rengøringsassistenter. De konstaterer:

-De overgår 31.3. næste år til overenskomsten for det private område, og for dem kommer til at betyde, at de skal arbejde efter arbejdstakst 130 i stedet for arbejdstakst 100. Hvilket vil sige, at de skal arbejde i et tempo, hvor de konstant må småløbe – og det gennem hele arbejdsdagen.

Se også
Et rundstykke, en tak – og en fyreseddel
Omnibus

“Tilbud” til rengøringsassistenter:Arbejd 15-17 timer mindre – eller du er opsagt
Fagbladet 3F

 

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater