Aarhus: Vrede og chok over nedskæringskrav på sundhedscampus

Studerende og undervisere på VIA Sundhedscampus i Århus N, fik i denne uge at vide de fra nytår vil miste 12 undervisere, og det samtidig med at der skal starte 200 ekstra sygepleje studerende. Også pædagoger, ingeniører og lærerstuderende m.fl. kan se frem til mere ”gør det selv” undervisning derhjemme fra nytår.

Det står sløjt til med økonomien i uddannelseskoncernen VIA University College, med hovedkontor i Århus. Gennem mange år var uddannelserne underlagt omprioriteringsbidraget, og skulle spare 2 procent om året. Med den nye socialdemokratiske regering blev det lovet at dette nedskærings regime endelig skulle være slut, alligevel skal VIA i 2021 spare næste 3 procent. Et hul på samlet 47 millioner kr. i 2021 ud af budgettet på 1,7 mia. Og det samtidig med et meroptag af elever.

Magisterbladet skriver at det kun er få uger siden, at en besparelse på 17 millioner blev meldt ud i VIA’s administration. Den 22. oktober kom så en melding fra ledelsen om, at der skal findes yderligere besparelser for 30 millioner på uddannelserne. 30 heltidsstillinger blandt undervisere bliver lukket, andre slået sammen.

På Sundhedscampus står omkring 12 undervisere til at modtage en fyreseddel i tidlig julegave midt i november. De studerende fik beskeden via deres tydeligt påvirkede undervisere. Oven i fjernundervisning og socialdistance, måtte de rystet fortælle at de måske ikke lige kunne koncentrere sig om de studerende så godt som de egentlig gerne ville, når de også skulle tænke på om de overhovedet havde et job når året snart er omme.

– Dette er totalt imod hvad alle politiske kræfter har lovet, udtaler en studerende til kpnet. Nu skulle sundhedsuddannelser jo tværtimod styrkes. Der er optaget ekstra 200 sygeplejestuderende der skal starte efter nytår, det burde som minimum udløse 10 ekstra stillinger. Nu må vores eksisterende undervisere bare finde ud af at få det til at hænge sammen. Det betyder at vi får en dårligere uddannelse, og i sidste ende betyder det dårligere sundhed for alle, forklarer den studerende.

VIA Koncernledelsen har meldt ud, at fordi der er tale om at der skal afskediges mere end 30 medarbejdere, så vil de følge den normale proces for masseafskedigelser… dvs. i første omgang bliver de ansatte spurgt om nogen kunne tænke sig at holde frivilligt. Med en lille aftrædelsesordning.

Årsagen til underskuddet er, siger skolen, at corona-nedlukningen har slået bunden ud af kursusvirksomhed og forretningen med internationale studerende. Uden at diverse hjælpepakker har dækket tabet.

Dertil har et forsøg med at oprette en lokal læreruddannelsen i Randers under VIA, lidt skibbrud. Det var ikke muligt at skaffe elever nok til at starte et nyt årgangshold op i år. Forsøget blev opfundet i 2018 under venstre regeringen og skulle egentlig løbe frem til 2022. Det fejlslagne forsøg har været en dyr lærestreg, der nu ser ud til at ramme resten af koncernen.

Bestyrelsen har desuden øget likviditetskravet fra 10 til 17 millioner. Endelig forventer VIA, at en særbevilling på seks millioner på finansloven til uddannelsen TAW i Viborg som kompensation for manglende indtægter fra udenlandske studerende (The Animation workshop), bortfalder.

Langt størstedelen af uddannelseskoncernens udgifter er løn til undervisning, og derfor kommer besparelserne altid til at betyde mere ”gør det selv undervisning”, hvor de studerende er sendt hjem med en bog. Det betyder samtidig større undervisningshold, og dermed mindre tid til den enkelte studerende, og det presser også mulighed for underviserne til selv at videreuddanne sig og deltage i andre faglige aktiviteter.

– Hvis der overhovedet skal rykkes ved sundheden, eller pædagogik eller noget andet område i praksis, så kræver det gode uddannelser. Det er faktisk det alle studerende og undervisere ønsker. Det er jo derfor vi går her. Derfor kan jeg slet ikke se hvordan det går op med nedskæringer og fyringer af undervisere, hvilke fag er det vi ikke skal kunne? Kravet er faktisk det modsatte, kvaliteten skal op og ikke ned. Det betyder flere undervisere, og mindre undervisningshold, og bedre tid til den enkelte studerende, lyder det fra den studerende på VIA Sundhedscampus i Århus.

INFO:
VIA University College er den største af Danmarks i alt syv professionshøjskoler, og ligger på en række adresser, primært i Region Midtjylland. Det er langt fra kun en uddannelsesmastodont, men har også et betydeligt felt for erhvervsudvikling og forskning.

VIA blev stiftet i 2008 ved en fusion af de tidligere centre for videregående uddannelser i Østjylland, Midt- og Vestjylland. Disse centre var selv resultatet af en fusionsproces efter 2000 af en lang række selvstændige uddannelsesinstitutioner. Fusionerne er båret frem af EU’s politik for en standardisering af medlemslandenes uddannelser, samt udtryk for en ide om at gøre uddannelser til en forretning, med en forestilling om at tiltrække en mængde internationale studerende. Og sidst, men ikke mindst et krav om at uddannelserne skulle tættere på erhvervslivets interesser.

VIA Universitetsbyens seks sundhedsuddannelser blev flyttet sammen i 2011, i en hel ny bygning ude ved siden af Skejby Supersygehus.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater