Folketingets åbning 6. oktober: Bedre levevilkår til alle – ingen kroner til krig og kanoner!

TID TIL FRED – Aktiv mod krig har indkaldt til fælles protest ved Folketingets åbning d. 6. oktober. Duk op mellem kl. 14 og 17.

Talere:
Maria Blønd fra forældrebevægelsen Hvor er der en voksen?
Ebbe Riis Klausen fra det antifascistiske tidsskrift Håndslag
Jørgen Mannicke om militærmagt, krige og undertrykkelse
Ida Harsløf fra Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
Ditte Danielsen fra Almen Modstand
Waldo Salomom fra Casa Latinoamericana
Lisbet Bonde fra KPnet
Doris Kruckenberg taler om Morialejren
Ditte Marie Gyldenberg, Folkebevægelsen mod EU
Niklas Zenius Jespersen, Netværket Hands of Venezuela
Næstehjælperne
Kvinder i Kamp
Seve Kurdisk Kvindeforening

Fri Galaxe varmer pladsen op fra kl cirka 13-13.45.
Konferenciøse Pernille Grumme fra Kunstnere for Fred.
Fællessange med Esben Just og Lizette Lassen.

Vi bringer her TID TIL FREDs flyer
Læs mere om programmet nederst
Se begivenhed her

BEDRE LEVEVILKÅR TIL ALLE – INGEN KRONER TIL KRIG OG KANONER!

Vi vil have en fredelig verden med social retfærdighed og plads til alle. Et samfund der prioriterer arbejde til alle der kan – på ordentlige vilkår. Og social sikring når man ikke kan.

Et samfund der prioriterer sundhed, daginstitutioner og skoler med tid og plads til børnenes behov. Et arbejdsliv på fair betingelser, og ret til et liv efter arbejdslivet – med en folkepension der er til at leve af. En klode der ikke destrueres i klimaødelæggelser og miljøsvineri. Der er råd til det! Finansverdenen og de store virksomheders kasser bugner af profit.

STOP KRIGENE – BRYD TAVSHEDEN!

Danmark er et land der er dybt involveret i krige og imperialistisk konkurrencekamp. I våbenkapløb, besættelser og invasioner. En politik der kaldes fredsskabende, men kun øger krigsfaren.

Hele verden – til lands til vands og i rummet – oprustes militært. Vi siger til politikerne: Hold op med at lege med ilden!

Danske tropper har intet at gøre i Irak, Afghanistan, Hormuzstrædet eller Afrika. Træk soldaterne hjem fra NATO’s baser, der kun opruster til angreb og provokation, ikke til forsvar.

Krig og fattigdom skaber flygtninge. Stop krigene, lad andre landes befolkninger leve i fred – hjælp flygtninge – vi har plads!

Lad os sætte en stopper for atomoprustningen – få Danmark ud af USA’s atomparaply. Ud med den dødsens farlige teori om at ’mini- atombomber’ kan bruges uden at sætte verden i brand.

Danmark må straks tilslutte sig det globale forbud mod atomvåben. Underskriv og ratificer FN’s traktat!

Danmarks udenrigspolitik har fokus på Arktis, for at profitere på naturressourcerne og sikre støttepunkter for NATO. Vi siger: Lad Arktis leve i fred, luk militærbaserne – USA ud af Grønland!

Stop handelskrigene og sanktionerne mod andre lande – de dræber som militære angreb og rammer i høj grad den civile befolkning. Stop støtten til de danske våbenfirmaer – stop dansk våbeneksport! Også EU opruster militært – og kræver at vores budgetter omfordeler fra den brede befolkning til de aller rigeste. Fra velfærd til krig. Lad os komme fri af stormagtsalliancerne, deres menneskefjendske politik og krigsforberedelser – træk Danmark ud af NATO og EU!

Politikere og presse tier om Danmarks krige og oprustning, Lad os bryde tavsheden og gå sammen for et menneskeværdigt samfund. Vi vil leve i fred med vores omverden. I stedet for oprustning kræver vi social retfærdighed for alle! Sundhed og gode levevilkår. Et samfund der bygger op i stedet for at ødelægge.

Bliv aktiv i TID TIL FRED – aktiv mod krig!

Om programmet

Bedre livevilkår til alle – ingen kroner til krig og kanoner

TID TIL FRED – aktiv mod krig inviterer og opfordrer til at deltage i fælles markering på Christiansborg Slotsplads.
Vi vil vi skabe en plads for en markering af hvad der faktisk ligger folket på sinde, på dagen hvor folketinget starter deres nye arbejdsår.
Der vil være mulighed for mikrofon/taletid og der bliver opsat byggepladshegn på pladsen så alle kan hænge deres bannere op med diverse budskaber.
Alle kan medbringe flyers og andet materiale, merchandise mv. (medbring selv evt. borde og stole til små-boder). Kunstneriske indslag – musik, teater er meget velkomment.
Grundlaget for indkaldelse kan læses ud af overskriften og vil ikke blive uddybet nærmere, da vi ønsker at kunne favne så bredt som muligt.
Indtil videre har følgende sagt ja til at tale; Maria Blønd fra forældrebevægelsen Hvor er der en voksen?, Ebbe Riis Klausen fra Håndslag, Jørgen Mannicke om militærmagt, krige og undertrykkelse, Ida Harsløf fra Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed taler om Nej til Atomvåben, Ditte Danielsen fra Almen Modstand. Waldo Salomom fra Casa Latinoamericana, Lisbet Bonde fra KPnet, Doris Kruckenberg taler om Morialejren. Der kommer også talere fra Folkebevægelsen mod EU, Netværket Hands of Venezuela, Næstehjælperne, Kvinder i Kamp og Seve Kurdisk Kvindeforening.
Konferenciøse Pernille Grumme fra Kunstnere for Fred.
Fællessange med Esben Just og Lizette Lassen.
Alle kan selvfølgelig meget gerne mobilisere sympatisører. Vi forventer dog ikke en kæmpe samling af mennesker, men vi forventer til gengæld at vi indbyrdes kan få noget ud af at høre om hinandens arbejde og at vi på den måde kan styrke hinanden i den fortsatte kamp for en retfærdig, medmenneskelig og fredelig udvikling af vores samfund.
Fri Galaxe varmer pladsen op fra kl. cirka 13-13.45.
Vi satser derefter på at fylde tiden ud mellem kl. 14-17 med talere og fællessang, meld tilbage hurtigst muligt om i ønsker at deltage med en taler.
Almen Modstand – Forsvar beboerdemokratiet samler desuden underskrifter ind for deres borgerforslag om stop for Ghettoloven.
Sidder nogle med ressourcer til at filme på dagen, hører vi meget gerne fra jer.
Arrangeret af TID TIL FRED – aktiv mod krig i samarbejde med Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Kunstnere for Fred og Seve Kurdisk Kvindeforening
Anbefalet af Netværket Hands of Venezuela, Almen Modstand – Forsvar beboerdemokratiet
TID TIL FRED – aktiv mod krig’s flyer til dagen kan læses og downloades her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tidtilfred.nu    www.facebook.com/groups/tidtilfred/


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne