Gratis maduddeling – lokal solidaritet

Af Jette, aktiv i Stop Spild

Stop Spild Lokalt i min kommune har i næsten halvandet år indsamlet mad fra lokale grossister, som de indtil Corona-krisen uddelte 4 – 5 gange om ugen til dem, der mødte op. Det blev hurtigt en succes, og til hver uddeling var der en kø på mellem 60 og 100 mennesker.

I efteråret 2019 indgik det lokale udsatteråd et samarbejde med Stop Spild Lokalt med det mål at give de socialt mest udsatte mennesker mulighed for at få del i den overskudsmad, som Stop Spild indsamler. Det drejer sig om mennesker med en stram økonomi, og som af forskellige årsager ikke kan møde op til Stop spilds normale uddeling. Det kan fx være mennesker, som ikke kan klare at stå i en kø med mange mennesker, enlige mødre på kontanthjælp, som ikke kan møde op til Stop Spild uddelingerne som ligger om aftenen, mennesker med fysiske sygdomme, som gør det vanskeligt for dem at komme omkring.

Der blev etableret en ugentlig maduddeling, og til dem, der ikke kan komme til denne uddeling, bliver maden leveret.

Modtagerne af den gratis maduddeling/madlevering er typisk mennesker som f.eks.

  • folk med trængt økonomi pga. overførselsindkomst. Mennesker der er ramt af kontanthjælpsloftet har ikke altid penge til mad hele måneden. Andre står i et valg mellem medicin eller mad.
  • Enlige forsørgere på kontanthjælp og med børn
  • Mennesker med psykiske eller fysiske sygdomme.
  • Enlige som ikke har familie eller venner, der kan hjælpe
  • Tidligere hjemløse

I alt er der knap 90 mennesker er med i leverings-ordningen, heraf godt tyve børn.

Ordningen er udelukket drevet af frivillig arbejdskraft. Det er frivillige der henter overskudsmad hos leverandørerne, fordeler maden i pakker, sender sms med besked om at i dag er der maduddeling/levering, uddeler maden og kører ud med mad til dem, der ikke selv kan komme.

I starten var tanken at denne gratis maduddeling skulle være en overgangsordning indtil modtagerne selv kunne komme til Stop spilds normale uddelinger. Det har vist sig at langt hovedparten af modtagerne er i en situation, der ikke ændrer sig på få måneder. Langt de fleste bliver derfor i ordningen.

Da Corona krisen lukkede landet ned, besluttede vi ret hurtigt at udvide ordningen, så vi nu uddeler mad to gange om ugen, og der er flere der får maden leveret. Mange af modtagerne hører nemlig til den gruppe af mennesker, der er særligt sårbare, og som er blevet anbefalet at holde sig hjemme og fx undgå selv at købe ind.

Det er utrolige mængder af mad, som leverandørerne ikke vurderer, de kan sælge, og som derfor var havnet i en affaldscontainer, hvis Stop spild ikke hentede det. Det kan fx være mad tæt på sidste anvendelsesdato, frugt og grøntsager, hvor der er stødte eller rådne eksemplarer imellem, mad der er indkøbt for meget af, og som leverandørerne vurdere, de ikke kan komme af med. Levnedsmiddelstyrelsen har opsat en række regler for uddeling af overskudsmad, for at sikre, at der ikke uddeles mad, der er sundhedsskadelig, og de kommer på kontrolbesøg for at sikre, at reglerne overholdes.

Jeg synes det er positivt, at der nu findes en organisation som Stop Spild, der sikrer at brugbar mad ikke går til spilde. Men det er forargeligt, at der i et rigt samfund overhovedet er mennesker, som ikke har råd til nok mad, og slet ikke sund mad hver dag. Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen er nogle af de store syndere, som har skabt en stor gruppe af fattige mennesker. Men også ensomhed er en væsentlig årsag til at der er behov for madordninger som denne. Nogle mennesker har ikke noget netværk, som kan træde til i kritiske situationer som fx her under Coronakrisen.

Det vidner om hvor meget det nuværende samfundssystem svigter, når bevægelser som Stop Madspild, Næstehjælperne og andre kan være næsten livsnødvendige for nogle mennesker.

Til gengæld er solidariteten folk og folk imellem meget stor.

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne