Spræng rammerne for lager- og butiksansatte – højere løn og nej til udvidet arbejdstid!

Overenskomstforhandlingerne i HK handel har den seneste uge været i tænkepause. Arbejdsgiverne har blankt afvist kravene om bedre ansættelsesforhold og højere løn. I stedet forlanger erhvervet at pauserne bliver reduceret, at man skal arbejde flere timer – uden at få mere i løn, kortere varsel til at ændre arbejdstidsplaner, flere lukkedag med lange arbejdstider og mere fleksibilitet.

Fornylig udgav HK handel en lønstatistik for 2019. Den viste at den månedlige gennemsnitsløn i 2019 for almindelige ansatte i butik, på kontor eller lager, på HKs overenskomst er 25.881 kr. om måneden. Oplysningen serveres dog med det forbehold at kvinder i gennemsnit har 1.577 kr. mindre i løn end deres mandlige kollegaer! Startlønnen som en butiksansat er på almindelige hverdage under 20.000 om måneden, før skat, hvilket er mere end 10.000 under medianen. Gennemsnitslønnen kommer kun op hvis man tager vagter i weekenden og sent om aftenen.

Stop løndumping!

Lønstatistikken siger desuden ikke noget om de mange der arbejder i detailbranchen og står udenfor overenskomsten, som bistandsmodtagere der sendes i jobpraktik i supermarkedskæder, eller de flygtninge der sendes i sprog- og jobtræning, uden at få en krone. Eller hvor mange der er ungarbejdere, eller kun kan få en deltidskontrakt, og må dobbeltjobbe for at få pengene til at slå til. Alt sammen et kæmpe problem på HK’s område.

Døgnåbent og internethandel presser ansatte

HK faggrupperne oplever tydeligt presset fra den moderne teknologi. Der er et konstant arbejdsgiverpres for at få omkostningerne ned, og have så få ansatte som overhovedet muligt, og de der er tilbage skal konstant løbe hurtigere.

Det seneste årti er to nye tendenser kommet til Danmark. Det ene er at lukkeloven de facto blev afskaffet i 2012, så der ikke længere er lovgivning der forhindrer butikker i at have åbent til langt ud på aftenen. Døgnåbent i Bilka og Netto er måske et gode for kunder der kommer sent hjem fra deres eget arbejde, men det er ikke sjovt for de ansatte. Og de lange arbejdsdage, og arbejde på skæve tidspunkter, giver større risiko for sygdom, skader og ulykker.

I nogle produktionsindustrier findes to- eller treholdsskift, maskinerne skal holdes i gang hele tiden. Men de fleste butikker har ikke ret mange kunder i ydertimerne, bortset fra giganterne, som butikscentre og Ikea og Bilka der kan tiltrække som syret udflugtsmål. Det relativt ringe salg i ydertimerne afspejler sig også i ansættelsesforholdene for butiksansatte, hvor deltidsarbejde er udbredt, og der ikke er meget ekstra i løn for at tilbringe sin lørdag aften på arbejde.

Det andet relativt nye fænomen er online butikker, der jo i realiteten betyder at flere lavtlønsjob er flyttet fra butikker til i pakkecentraler. Den amerikanske internet handelsgigant Amazon åbner snart et nyt logistikcenter ved Kielerkanalen i Slesvig-Holsten. Amazon har allerede etableret sig massivt i Polen og Tyskland, med en historie om konstant at presse lønninger og arbejdsforhold i bund. Med en central lige syd for den dansk-tyske grænse vil det give mulighed for at ekspandere op i Norden.

Arbejde i kunstig belysning, stående på et hårdt gulv

De fleste butikker har heldigvis ikke længere et højt støjniveau med konstant musak kørende i baggrunden. Men i bestemte kæder, og i indkøbscentre er støj og høj musik stadig et kæmpe problem. Men generelt anerkendes det ikke at arbejdsmiljøet er meget belastende, med dårlig belysning, og mange timer stående på et hårdt gulv. Der er problemer med stress og meget tungt arbejde, dårligt indeklima osv. osv.

I mindre butikker arbejder ansatte ofte alene, med alverdens ansvar og opgaver, for der skal både sættes varer på plads, og vaskes gulv, samtidig med at kunderne skal betjenes. Og igen og igen oplever man kunder der kræver masser af tid, og den stress folk udstråler når de ikke kan blive ekspederet lige med det samme, eller at automatikken svigter.

Og mens det kræves at de ansatte altid smiler og giver kunderne ret, er der strenge regler for alt fra pauser, der tælles i sekunder, til forbud mod at samtale med kolleger eller kunder, om andet end rent arbejdsmæssige forhold. Og der er mange typer af overvågning af de ansatte, til at kontrollere at reglerne overholdes. Overtrædelser af diverse mere eller mindre absurde regelsæt kan betyde advarsler og fyringer.

Der er kort sagt nok at slås for. Men HK har notorisk været en svag fagforening, hvor forholdene for mellemledere med ambitioner, er rodet sammen med almindelige butiks- og kontoransatte. Det giver ikke basis for et reelt kampfælleskab hvis man i overenskomstforhandlingerne skal stå sammen med den nærmeste chef der er aflønnet med fedterøvstillæg efter hvor meget vedkommende kan piske de andre i gang. Styrken kommer af det særlige kammeratskab der opstår ud af at kæmpe sammen for fælles interesser.

De 30.000 HK’ere indenfor industrien er allerede blevet præsenteret for et ringe overenskomstresultat, og de snævre rammer lover ikke godt for resultatet af de igangværende forhandlinger for lager- og butiksansatte.

Læs også
Kun et NEJ kan sprænge rammerne!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne