Krav fra bygningsarbejderne til OK20: Markant højere mindsteløn mod løndumping!

Kravet om en højere mindsteløn stod i centrum da bygningsarbejdere fra hele landet søndag var samlet til stormøde i Odense. OK20 skal give et markant ryk opad på mindstelønnen, for at sætte ind mod den systematiske underbetaling og løndumping der sker indenfor byggeriet.

 

Betonarbejderne hos Aarsleff i Carlsbergbyen kræver højere mindsteløn. På byggepladsen ved siden af arbejder 60 polske betonarbejdere til 127kr/t! Foto BJMF

Metoden til arbejdsgivernes løndumping er i høj grad brug af udenlandsk arbejdskraft ansat på mindstelønnen, mens den gængse aflønningsmetode består af en grundløn og diverse tilkæmpede tillæg. Dvs at en udenlandsk bygningsarbejdere kan gå til 125 kr i timen og på den måde underbyde de normale lønninger.

Ved OK17 var resultatet som bekendt pauvert og blev tvunget igennem ved hjælp af sammenkædningsreglerne, selvom 77 procent af bygningsarbejderne stemte nej og var klar til at strejke. Så der ligger meget opsamlet vrede og kampvilje klar til OK20.

Dette blev da også klart udtrykt på mødet i Odense. Kommer der ikke et acceptabelt resultat ud af forhandlingerne, må strejkevåbnet tages i brug.

Formand i 3F Byggegruppen Claus von Elling udtrykte på mødet opbakning til kravet om højere mindsteløn i ord, men hvor er hans opbakning til medlemmernes krav i praksis, når han på tidligere på splittende vis udtalte til a4Nu:

”Der sidder nogen, som vil have konflikten for konfliktens skyld. Der er nogen, som tror, at en konflikt vil anspore en revolution og en omvæltning af samfundet.”

Med den indstilling, hvor han forsøger at konstruere et skel mellem de mest kampvillige og resten af bygningsarbejderne, vil han næppe være tilbøjelighed til at bakke op om at medlemmerne sætter magt bag kravene.

Også Lizette Risgaard manede på mødet til besindighed og klassefred:
“Fagbevægelsen går efter at indgå aftaler, ikke efter en konflikt. Så lad nu lige forhandlerne komme ind i rummet”.

Men mere end at sidde passivt hen og håbe på et godt resultat er som altid blive nødvendigt.

Som APK skriver i udtalelsen Resultater i OK20 kan kun skabes nedefra:

– Arbejdsgiverne skal vide, at nok er nok. Også CO-Industri og fagtoppens øvrige forhandlere skal vide at lunkne og usolidariske aftaler vil blive mødt med et NEJ og om nødvendigt med strejke.

Markant højere mindsteløn og 6 timers arbejdsdag – 30 timer om ugen

Læs også

Resultater i OK20 kan kun skabes nedefra!
Udtalelse Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Forlig om lovbestemt mindsteløn stopper ikke løndumping på landevejene
KPnet 16. januar 2020


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater