Finanslov 2020 viser ikke en ny retning – den må opbygges nedefra

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK


Socialdemokratiet og dets 4 støttepartier, de Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet fik landet deres første finanslov for 2020 under megen selvros og mediedrama om et nyt håb og en ny retning for Danmark. De to sidste ting er imidlertid selv for en dygtig spindoktor svære at sælge som realiteter, ikke mindst efterhånden som sløret løftes for de nøgne kendsgerninger.

Vi kan hverken se det markante velfærdsløft, øget social lighed eller uddannelsesløft, det er røgslør” siger Jonas Ørting, formand for APK, Arbejderpartiet Kommunisterne.

…Penge til flere sygeplejersker og pædagoger skal jo ses i sammenhæng med at regioner og kommuner har vedtaget skarpe nedskæringsbudgetter hele vejen rundt. Så selv om det kan lyde af mange millioner, er det jo som at komme et plaster på en brækket ryg. Det kan ikke med rimelighed kaldes et velfærdsløft. Pengene fra den tidligere satspulje til socialt udsatte er stort set forsvundet og alle fattigdomsreformerne er stadig fuldt intakte. Det kan umuligt kaldes en ny social retning.”

SF tøver ikke med at kalde forliget et historisk gennembrud for børns rettigheder og indførelse af minimumsnormeringer. Men det er langt fra de krav en landsdækkende forældrebevægelse har krævet om lovpligtig minimumsnormering i alle daginstitutioner hele dagen. Enhedslistens spage lovsang om, at det er en finanslov der giver mere social lighed i samfundet, er en meget dårlig undskyldning for at holde hånden under en socialdemokratisk regering, der følger EU’s nyliberale finans-og budgetpolitik, og samtidig øger krigsudgifterne efter NATOs og USA’s diktat betydeligt. At psykiatrien får et tiltrængt løft, er for Enhedslisten tilstrækkeligt til at sælge ud af løfterne om at deres stemmer skulle sikre en ny politik.

Fra alle forligspartierne iklædes finanslovsforliget et grønt klimaskær som argument for, at det er rigtigt godt for Danmark, verden og os alle. Men regeringen har for længst gjort klart, at pengene til den grønne omstilling skal gå til erhvervslivet og monopolerne, så de ikke selv skal betale en krone for at blive mere klimaneutrale.

Med denne politik oveni alt det øvrige vi har set fra Mette Frederiksens regering – står det klart, at en anden politik må opbygges nedefra. Det er bevægelserne, de uddannelsessøgende, de reformramte og arbejderklassens selv der vil kunne skabe den nødvendige forandring. Og jo før vi gør os klart at en ny retning hverken kommer fra Socialdemokratiets, støttepartiernes eller fagbevægelsens top jo hurtigere og stærkere vil der kunne opbygges en bevægelse for de nødvendige krav og for en reel forandring”, udtaler Jonas Ørting APK.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater