Regeringen indfører bøder til ghettoforældre

Som en del af ghettoplanen indføres en særlig bødeordning der rammer forældre hvis børn har mere end 15 procents ulovligt fravær i Folkeskolen. Beregninger viser det drejer sig om op mod 6000 familier der står til en bøde på 2.838,- kr. Det drejer sig ikke om børnenes tarv, men om at indføre et system der bygger på straf og kontrol. Problemer i skolen løses hverken gennem økonomiske straffe eller tvangsforflytning, men ved hjælp af gode veluddannede lærer der har tid til børnene.

Når kommunen lukker den lokale skole er konsekvensen en længere skolevej, det er simpel logik. Og med længere skolevej skal børn ud i trafikken og alle ved at det kan betyde forsinkelser. Se blot på hvordan den offentlige trafik evner at følge køreplanerne i myldretiden.

Når børnene kommer frem til skolen er de slet ikke garanteret undervisning af en lærer der kan deres skemalagte fag, måske står der en ufaglært vikar, måske er der bare tomt. Men hvis børnene ikke står klar når der ringes ind, så vanker der bøder og straf til elever og studerende. Ovenikøbet skal lærerne nu bruge unødig tid på registreringen, og for de store elevers vedkommende kræves der registrering flere gange dagligt.

Den dobbelte urimelighed skærer i øjnene: Statsmagten og kommunerne skære ned og forringer de vilkår som de nye generationer vokser op under, og samtidig tilbydes undervisning der er fyldt med meningsløse test, og dertil bøder til forældrene, hvis deres børn ikke afleveres til tiden i skærsilden.

Den såkaldte fraværsstraf blev for 10 år siden introduceret i Helsingør som forsøg, med den begrundelse at enkelte romafamilier nægtede at underkaste sig skolepligten og i stedet sendte deres børn ud og tigge. Straffen for at være så fattig, skulle så naturligvis være en bøde, men da familierne ingen penge havde, så fandt man på at der jo kunne skæres i børnechecken. Ideen blev til Loven om forældrepålæg under Anders Fogh Rasmussen i 2007. Året efter blev 12 familier frataget børnepenge, efter at alle andre metoder til at sikre deres børn skolegang, var udtømt.

Siden dengang er bødemetoden blevet systematiseret og mange af de sociale tiltag rettet mod udsatte børnefamilier er til gengæld mere eller mindre sparet væk.

Som noget nyt kan forældre til børn med for meget fravær i folkeskolen, automatisk miste børnechecken. Den nye lov er trådt i kraft i august og er en del af den ghettopakke, der blev vedtaget under den VLAK-regeringen sammen med Socialdemokratiet.

Børne- og undervisningsministeriet har i denne uge fremlagt bekendtgørelsen om hvordan skolerne skal registrere børnenes fravær: 15 procent ulovligt fravær i et kvartal er grænsen.

Efter ministeriets beregning skønnes det at forældre til 15.300 folkeskoleelever over hele landet, kan miste børnechecken for et kvartal – hvilket svarer til 2.838 kroner. Beregningerne viser også at enkelte elevers fravær er så omfattende, at deres forældre står til helt at miste børnechecken på 11.352 kroner for et år.

Altså er ordningen forvandlet fra den absolutte undtagelse i 2008 efter alle andre muligheder var prøvet, til 10 år senere at være en generel administrativ nedskæringsøvelse, rettet mod udsatte og fattige familier. Det handler ikke længere om børnenes tarv, men om en systemtænkning der pr. automatik gør alle forældre til uduelige, hvor kun truslen statsmagtens stærke hånd kan holde byens bærme på plads.

10 års skolepligt med ”ansvar for egen læring”

Regeringens støttepartier havde håbet på at den nye regering ville afskaffe dummebøderne til forældrene, men den nye børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil er stærk fortaler for at møde til tiden, og minutregistrering, trusler om bortvisning og økonomisk straf. Det er helt i forlængelse af den forventning som arbejdsgiverforeningen har til disciplin, når børnene er færdigbagte til erhvervslivet.

De ti års skolepligt indebærer ikke at børnene i Folkeskolen lærer noget mere brugbart end disciplin, men det er jo en ganske anden sag, og her melder ministeren hus forbi. Næring og læring er skam børns eget ansvar.

Det må konstateres at transformationen af folkeskolen til en opdragelsesvirksomhed med test og kontrol og straf som primære virksomhed fortsætter med fuld styrke. Selv de mest pligtopfyldende forældre kan have svært ved at nå at følge med i diverse onlinekontaktbøger, og skole-hjem-samtaler og tvungen kontrol af børnenes læsning, der forventes af hjemmet.

Intet ser dog ud til at bøder vil hjælpe på rettidigheden, fordi problemerne ligger helt andre steder. Det egentlige samfundsproblem slipper man til gengæld for at tale om: Der er et kæmpe stort antal børn der har svært ved at læse, selv efter 10 års skolegang.

Det løses slet ikke med mere af test – kontrol – bøde, regimet. Det løses kun med hjælp af gode veluddannede lærer der har tid til børnene.

Kilde:

https://www.folkeskolen.dk/935058/foraeldre-til-15300-elever-forventes-at-blive-ramt-oekonomisk-af-ny-fravaersstraf


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne