Enhedslisten løber fra deres aftale med Folkebevægelsen mod EU – og lægger an til at fjerne Ud af EU fra deres program

Enhedslisten holdt årsmøde i weekenden, og her sprang partiet ud af skabet som erklærede EU-tilhængere, idet de på et kommende årsmøde vil fastlægge et nyt EU-program. Og de valgte simpelthen at løbe fra den gensidige aftale, der var indgået med Folkebevægelsen om økonomisk støtte i tilfælde af at kun den ene organisation i valgsamarbejdet kom ind. Hele deres ageren og taktiske spil ifht valgforbundet med Folkebevægelsen har været én gang manipulation og bedrageri overfor bevægelsen og EU-modstanden.

Da Enhedslisten i 2016 besluttede at opstille selvstændigt som parti til EU-parlamentsvalget og lagde op til et valgteknisk samarbejde med Folkebevægelsen gjorde de det som erklærede modstandere af EU. Ellers var det næppe lykkedes at komme igennem med valgforbundet hos Folkebevægelsens medlemmer – eller få flertal blandt egne medlemmer.

Den egentlige årsag til at skippe opbakningen til EU-modstandens organisation Folkebevægelsen, var naturligvis, at ledelsen ikke ønskede at Enhedslisten længere skulle være et EU-modstander-parti. En plads i EU-parlamentet skulle ikke bruges til at få Danmark ud af EU.

Det stod da også klart frem så snart Enhedslistens valgkamp startede. Nu kunne EU reformeres og gøres rød og grøn indefra gennem EU-parlamentet. En umulighed, eftersom EU i sin grundlov og opbygning er en organisering for monopolerne.

KPnet har snakket med Franz Krejbjerg, medlem af APK og som opstiller til Folkebevægelsens landsledelse på det kommende landsmøde i oktober. Han ridser situationen op:

”Der har helt fra starten været manipuleret fra Enhedslistens side. Man startede op med internt at foregive, at Folkebevægelsen var helt med på et opstillingssamarbejde, selvom det overhovedet ikke var fremlagt eller besluttet i bevægelsen. Det blev brugt som et argument for at Enhedslisten sagtens kunne opstille selv uden at ødelægge noget. Der har jo gennem årene været stor modstand internt i Enhedslisten mod at droppe Folkebevægelsen og stille op som parti.

Sideløbende kørte Enhedslisten en kampagne i Folkebevægelsen, hvor man sagde at aktive medlemmer af Enhedslisten ville forlade Folkebevægelsen, hvis der ikke blev et valgforbund. Afgørelsen skulle også tages i huj og hast, og det betød at den blev taget før Enhedslisten havde lagt deres valggrundlag frem.

På Folkebevægelsens landsmøde i 2017 blev valgforbundet vedtaget med et mindre flertal. Mange var imod, og fra APK’s side advarede vi fra starten imod det. Ikke mindst fordi Folkebevægelsen er en bred modstander-organisation. At danne parløb med Enhedslisten ville betyde at man fremstod tæt forbundet med ét parti.”

Nu har Enhedslisten meldt klart ud. Årsmødet d. 5. – 6. oktober besluttede, at deres EU-program skal ændres og at partiet skal vedtage en ny EU-politik på årsmødet i 2021.

Væk med Ud af EU. Og aftalen, der lovede økonomisk støtte ifht antallet af stemmer man ‘overtog’, hvis Enhedslisten endte med et mandat og Folkebevægelsen mistede sit er partiet løbet fra. Nu er der klare linjer – EU-modstandere ved hvor de har Enhedslisten. For bevægelserne er det slået fast – Enhedslisten er et parti hvis løfter man ikke kan stole på.

Løftebrud af dimensioner

Lisbet Bonde, medlem af APK og aktiv i Folkebevægelsen har denne kommentar til KPnet:

“Det er et løftebrud af dimensioner. Der lå en klar, skriftlig aftale mellem Enhedslisten og Folkebevægelsen, da valgsamarbejdet blev indgået. Det blev aftalt, at den part, der evt. ikke kom ind, skulle modtage et beløb, som svarede til den andel stemmer, der var blevet overleveret til den anden part. Enhedslisten var jo ikke kommet ind uden Folkebevægelsens 100.000 stemmer – der var 40,2 % af de to organisationers samlede stemmetal.

Beløbet ville ligge på ca 1,7 millioner årligt, svarende til stemmernes andel af de EU-midler der gives. Men nu har Enhedslisten afsat et beløb, der er langt, langt under det. Nemlig omkring 470.000 kr i det kommende budgetår, og uden at beslutte noget for de kommende år.

Utroligt de tør træde sådan på hele Folkebevægelsen og alle dens tusindvis af medlemmer!
Beslutningen var lagt ind som en del af Enhedslistens almindelige driftsbudget, så der blev fra hovedbestyrelsens side lagt op til at diskutere om ‘der var råd til’ at overholde aftalen.
Et mindretal i hovedbestyrelsen havde stillet et afværgeforslag om et årligt beløb på 1,3 millioner kr. i valgperioden.
40 % af medlemmerne endte med at stemme imod budgettet i utilfredshed med behandlingen af Folkebevægelsen.

For mange er Enhedslisten det mindste onde, eller det bedste alternativ uden at være begejstrende – nu er det oveni blevet et åbenlyst løgnagtigt og utroværdigt alternativ. Denne løben fra indgåede aftaler, viser blot det samme som resten af Enhedslistens landsmøde viste: Man løber også fra løfter til vælgerne, mens man stiller sig højstemt an overfor nogle klimatiltag. Som endda i en del tilfælde er meget tvivlsomme.”

Udmeldelser af Enhedslisten som konsekvens

Flere medlemmer af Enhedslisten, herunder Rina Ronja Kari, tidligere medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen, har meldt sig ud af Enhedslisten efter årsmødet.

Ann-Selena Lindenskov Cailloux, der deltog på årsmødet som gæst som repræsentant for Folkebevægelsen skriver på sin åbne facebookside:

”10 års medlemskab af Enhedslisten kulminerer for mit vedkommende i første og sidste årsmøde-deltagelse. Jeg fortryder noget så inderligt at jeg lagde stemme til beslutningen om valgteknisk samarbejde med EL, for de har i dag bevist at de på ingen måde hverken mener eller gør hvad de siger. Uden stemmerne til Folkebevægelsen var EL ikke kommet ind i EU-parlamentet og det havde, om ikke andet, så i hvert fald givet 5 år til at lære hvad EU er og hvordan man forvalter den magt og de penge et mandat dernede giver.
Al ære og respekt for dem der bliver i EL og tager kampen op, jeg kan indtil dampen har lagt sig, ikke gøre andet lige nu end at smide håndklædet i ringen og bare sige fuck og farvel”

Vi lader Franz afslutte:

”EU-modstanden og Folkebevægelsen skal nok klare sig. Der er stor mobilisering til at fortsætte en aktiv EU-modstand, og landsmødet vil diskutere de mange idéer til hvordan det gøres. Og fortsætte retningen for et Danmark udenfor EU.”

Læs også
Bud på Folkebevægelsen mod EU’s fremtid
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
KPnet 27. august 2019


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater