Dansk tradition for uvederhæftig adfærd

Oprulningen af miljøskandalerne i jagten på det sorte guld på bunden af Nordsøen får ingen konsekvenser for hverken virksomheder, eller for jagten efter den sidste olie. Råddenskaben i branchen overgås kun af myndighedernes dårskab, og elitens propaganda om deres egen høje moral

I 2017 blev Mærsk Olie og Gas meldt til politiet af Miljøstyrelsen, for brud på havmiljøloven. Det skete efter at Mærsk havde rapporteret en række overtrædelser af de tilladelser de havde fået, og måske ikke mindst fordi at sagen kom op i offentligheden.

Tilbage i 2013 under Helle Thornings socialdemokratiske regering, var der ingen der anede uråd, her blev Folketinget orienteret om, at udledning af de farligste kemikalier næsten var udfaset i de danske operationer.
Men det var tal fra virksomhederne selv, myndighederne hverken spurgte, eller foretog inspektion eller indsamlede egne prøve til kontrolmålinger af de stoffer der bliver brugt og smidt ud.

En del af overtrædelserne handlede om at Danmark gennem OSPAR (Oslo-Paris havmiljøkonventionen for Nordsø-Atlanten inklusive Nordsøen) har forpligtet sig på at udfase alle de mest miljøfarlige kemikalier inden 1. januar 2017. Hvis der kan findes et bedre alternativ. Men Mærsk have fejlrapporteret om tre forskellige af de kemikalier de brugte.

Det er på tide at stoppe op og se sagen fra et andet perspektiv

Slutresultatet af alle boretårnenes anstrengelser er ikke energi, men forurening. Olie og Gas kan kun brændes af en gang, så er er det borte, men i processen havner en blanding af skadelige stoffer i atmosfæren, og CO2 til den globale opvarmning.
De forurenende stoffer fra olien i den danske del af Nordsøen er særligt slemme, fordi kvaliteten er relativt dårlig. Men intet problem, for Mærsk har brugt restproduktet i motorer på deres containerskibe.

Mærsks samlede flåde udleder lige så meget CO2 som hele Danmark. Dertil kommer andre beregninger der viser, at Mærsk-flåden sender svovldioxid, SO2 og kvælstofoxider, NOx, ud i atmosfæren i et omfang, der på verdensplan svarer til udledningen fra ni milliarder biler. Skrev Berlingske i 2009.

Forureningen forbundet med at hente olie og gas op fra undergrunden er en anden stor problemstilling.

1. Havets bund synker sammen i takt med at der bores og pumpes.
2. Der er konstant større og mindre udslip og uheld
3. Der er konstant støj og lysforurening
4. Der bruges giftig maling på boretårne og skibe.
5. Der bruges et mix af en lang række giftige kemikalier til at hente olien op.
6. Der bruges en mængde energi på raffinaderier og transport

Det er næsten umuligt at rydde ordentligt op, efter oliekilderne er udtømt. De fleste kemikalier nedbrydes kun meget langsomt, og nogle ophobes i fødekæden og havner i spisefisken. Olie og gas vil fortsætte med langsomt sive op gennem sprækker i den ødelagte havbund i mange år fremover.

Fremtiden er i vedvarende energi

Der har været ansat flere tusinde direkte og indirekte offshore industrien, heraf 1.500 hos Mærsk, ansatte der i dag overtaget af Total. Men det er værd at bemærke at i 2015 blev den danske omsætningen inden for offshore vind for første gang højere end olie/gas. Og de seneste uger har Esbjerg og andre havne meldt om deres planer for udbygning, bl.a. til håndtering af nye kæmpe havvindmøller.

Det vanvittige er olie- og gasfelterne i disse år alligevel bliver udbygget. Der er ingen som helst planner om at få lukket ned for skidtet før alt er pumpet op og brændt af. Og man behøver ingen krystal kugle for at forudsige at udledningen af miljøskadelige stoffer i Nordsøen vil fortsætte i samme takt, helt uhindret, indtil det er sket.

Bøde på 500.000 kr.

Sagen der blev rejst mod Mærsk i 2017, er nu nået så langt at politiet har sendt et bødeforlæg til virksomheden på hele 500.000 kr.. Det er mindre end prisen på direktørens bil.

Danmark er den mindste Olie og Gas aktør i Nordsøen, med en andel på omkring 5 procent af det der hentes op. Men det har alligevel været en kæmpemæssig forretning især for Mærsk der i perioder tjente milliarder. Mellem 1994 og 2012 har Mærsk hentet et overskud efter skat på mere end 67 mia. kr. op fra den danske del af Nordsøen. Også den danske stat har fået en del penge ind i skat, men de er hurtigt forsvundet ud igen, i skattelettelser til de rigeste. Regningen for oprydningen og klimaforandringer er smidt til kommende generationer.

Det mest absurde teater er dog blevet opført i Danmarks Radio, der har suppleret deres agtindsigt bødeforlægget til virksomheden, med udtalelser fra Pia Lassen, der er Seniorforsker ved institut for Miljøvidenskab.
Da DR spørger om hun tror at Mærsk har rent mel i posen, og kun ved et uheld har glemt at oplyse om sagernes rette sammenhæng. Forklare hun at:
”Vi har jo ikke rigtig en tradition i Danmark for uvederhæftig adfærd, så jeg vil finde det meget usandsynligt, at der sad skurke og svindlere og blev enige om det her”. Det er hun skam 99,9 procent sikker på.

Vi kan til gengæld udtale med 100 procents sikkerhed at alle i toppen af Olie branchen er bundrådne, og det gælder ikke mindst dem der sidder på toppen hos Mærsk. Danmark er i det hele taget forvandlet til et uland når det kommer til forurening.

Det er på tide at Danmark får afviklet Olie og Gas opperationerne i Nordsøen. Og dem der har forurenet får lov til at betale for at ryddet op.

Læs også en lille opsamling på Mærsk miljøregister hos ing.dk: Bøde på 500.000 gør ingen forskel

NOAH: Mærsk Olie fik fem mia. i en ekstra skattelettelse før de blev solgt


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater