Udenfor valgkamp – dansk krigspolitik

Ingen partier i valgkampen rejser spørgsmålet om den afsindige og dødsens farlige militære oprustning, der øremærker milliarder til krig.

De fleste er bevidst om, at der ikke er en grundlæggende forskel på de regeringsalternativer der kan komme ud af det kommende folketingsvalg. Den socialdemokratisk ledte regering 2011-15 fik sig grundigt afsløret som viderefører af blå bloks politik.

Alligevel forsøger V, DF, SD osv at oparbejde nogle nuanceforskelle i deres kommende politik, der skal ligne skillelinjer. De er forsvindende små, og især holdes debatten indenfor nogle afgrænsede rammer. De store ting skal der ikke snakkes om. Men visse uenigheder forsøges fremmanet, i forsøget på at få valget til at ligne et valg.

Krigsoprustningen ligger fast

På ét spørgsmål fremføres der imidlertid hverken vaklen, forsøg på forskelle i politikken eller debat, ikke engang på skrømt. NATO’s oprustning og krigspolitik ligger urokkelig fast.

Ligesom ingen af de opstillede partier vender sig imod vores medlemskab af EU, sætter ingen af dem Danmarks og NATOs krigspolitik til debat.

Som var det en naturlov, at Danmarks militærbudget forøges med mere end 14 milliarder frem til 2023. At våbenindustrien i EU skal tilføres støtte. At Danmark skal deltage i forberedelse af krig mod Rusland. At atombærende kampfly skal stationeres i landet osv osv. Mens det gøres til en given ting, at der ’desværre’ ikke er råd til velfærd for alle – fra vuggestuebørn til pensionister.

Intet af dette er på dagsordenen når valget står af et nyt Folketing og en ny regering. Oprustning og nye krige er et diktat vi har at rette os efter, ikke noget magten eller mainstream medierne tillader som en del af den politiske debat. Det samme gælder en egentlig og tilbundsgående prioritering af værdierne i samfundet og hvilken fremtid vi ønsker.

Denne dagsorden må nødvendigvis sættes udenfor Christiansborg af de kæmpende bevægelser, der ikke er bundet til fastholdelse af kapitalismens status quo – for det er i disse spørgsmål fremtiden afgøres og sikres.

Læs også APKs enhedsplatform for fælles kamp
Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater