Firenze-erklæringen: For en international EXIT-NATO front

NATO er en dødsensfarlig organisation, der planlægger og opruster til imperialistisk krig. NATOs baser og militære installationer er spredt ud over verden og Europa har siden 1949 reelt været under besættelse af amerikanske tropper. I anledning af NATOs 70-år blev der i Firenze afholdt en international konference med deltagelse af mere end 600 personer fra en række lande. Formålet var at organisere en international front mod krigsfaren og udmeldelse af NATO i alle medlemslande. En bevægelse der også siger STOP for tilstedeværelsen af NATOs baser og atomvåben og NEJ til NATOs øgede krigsbudgetter.

USAs og NATO’s økonomiske og geopolitiske interesser i verden er samlet under regionale amerikanske ledelser


Konferencen vedtog følgende erklæring, der er oversat til 14 sprog:

FIRENZE DEKLARATIONEN FOR EN INTERNATIONAL NATO-EXIT FRONT

Risikoen for en stor krig, som med brugen af atomvåben kunne betyde enden for Menneskeheden, er reel og voksende, selvom det ikke bemærkes af den almene offentlighed, som holdes uvidende om denne overhængende fare.

Et stærkt engagement for at finde en vej ud af krigssystemet er af vital betydning. Dette rejser spørgsmålet om Italiens og andre europæiske landes tilknytning til NATO.

NATO er ikke en Alliance. Det er en organisation under Pentagons kommando og dens mål er militær kontrol over Vest- og Østeuropa.

Amerikanske baser i NATO medlemslande tjener til at besætte disse lande ved at opretholde en permanent militær tilstedeværelse, som gør det muligt for Washington at influere og kontrollere deres politikker og forhindre ægte demokratiske valgmuligheder.

NATO er en krigsmaskine, der opererer for USA’s interesser, med de større europæiske magtgruppers meddelagtighed, som gjorde dem skyldige i forbrydelser mod Menneskeheden.

NATO’s aggressionskrig mod Jugoslavien banede vejen for militære interventioner på globalt plan, med krige mod Afghanistan, Libyen, Syrien og andre lande, med fuldstændig overtrædelse af international lov.

Disse krige finansieres af medlemslandene, hvis militærbudgetter konstant øges på bekostning af sociale udgifter, for at støtte kolossale militære programmer, som det amerikanske atomprogram, som koster 1,2 billioner US dollars.

Med overtrædelse af Ikke-spredningstraktaten opstiller USA atomvåben i fem ikke-atom NATO stater under det falske påskud om den ”russiske trussel”. Ved at gøre det sætter de Europas sikkerhed over styr.

For at komme ud af krigssystemet, som forårsager større og større skade og udsætter os for tiltagende farer, må vi forlade NATO og derved erklære vores rettigheder som suveræne og neutrale stater.

På denne måde bliver det muligt at bidrage til afviklingen af NATO og alle andre militære alliancer, til omdannelsen af strukturerne i hele den europæiske region, til dannelsen af en multipolar verden, hvor Folkets bestræbelser for frihed og social retfærdighed kan realiseres.

Vi foreslår dannelsen af en NATO EXIT International Front i alle NATO’s europæiske medlemslande ved at opbygge et organisatorisk netværk på et grundlæggende niveau, tilstrækkeligt stærkt til at støtte den meget svære kamp, vi må tage op for at nå dette mål, som er vital for vores fremtid.

Firenze, Italien d. 7. april 2019

Erklæringen kan underskrives på nettet her.

Læs også Michel Chossudovskys tekst, skrevet i forbindelse med konferencen
NATO-Exit: Dismantle NATO, Close Down 800 US Military Bases, Prosecute the War Criminals

Læs mere om konferencen hos arrangørerne
No War – No NATO

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater