Kun ganske få får gavn af senior førtidspension

Kun 300 mennesker om året er blevet tilkendt seniorførtidspension. Den aftale som Folketinget indførte som et figenblad over deres slagtning af efterlønnen.


Da et flertal i Folketinget i 2011 indgik forlig om en udfasning af efterlønnen, og reduktion af dagpenge og andre tiltag der ramte alle og ikke mindst dem over 55 år, så blev der lovet en særlig ordning til nedslidte ældre, en seniorførtidspension.

En aktindsigt som Danmarks Radio har fået viser at kun 300 mennesker om året har fået tildelt denne seniorførtidspension, siden 2014. I alt har 1.441 danskere på fem år fået seniorførtidspension, og det er færre end 20 procent af det antal, som Finansministeriet stillede i udsigt. Reglerne for at få seniorførtidspension er nemlig nøjagtig de samme som en almindelig førtidspension. Og de regler har de skiftende regeringer hele tiden skærpet så det skal være så svært som muligt for de syge og r. I samme periode er antallet af ældre over 60 år på sygedagpenge og på den lavere ydelse kaldet ressouceforløb til gengæld vokset.

I 2018 var der i alt 54.000 førtidspensionister i gruppen 60- 64 årige.

I Socialdemokratiets valgkampsudspil lover de at der vil være 3 mio. kr. mere end i dag, til at finansiere en særlig rettighed til tidligere pension for såkaldt udsatte faggrupper. Og dertil skal man også igennem en særlig godkendelses proces – et bureaukrati der nok vil opsluge en pæn del af de penge. I det Socialdemokratiske udspil har der især været fokus på nedslidning blandt håndværkere på det private arbejdsmarked. Til gengæld ser man bort fra at slid og nedslidning er mangesidet, som f.eks. psykisk nedslidning. Socialdemokraternes forslag er derfor ikke et skridt i den rigtige retning med i modstrid med kravet fra arbejdspladserne og fra socialt udsatte grupper om at alle har krav på en tidligere pension.

Hvor langt pengene i forslaget rækker er derfor et gæt. Men erfaringerne med seniorførtidspensionen tilsiger at man ikke skal stille forventninger særlig højt.

Så længe der er tale om vurderinger og såkaldt objektive kriterier, er erfaringen af de lovede rettigheder vil blive udhulet hen over natten.

Under alle omstændigheder falder forslaget til jorden. Det bygger på at den automatiske opskrivning af pensionsalderen stadig skal stå ved magt, og den lavere pensionsalder for ’de nedslidte grupper’ skal stadig følge med opad.

Se

Ret til folkepension mens man stadig lever – for alle!

Ældre bliver ikke mere raske

Den 27. januar udkom en ny ældreprofil fra Sundhedsstyrelsen. Det er en rapport der ved hjælp af spørgeskemaer og statistikker har spurgt ind til de ældre – hvordan de selv synes det går. Ikke alle ældre kan jo svare for sig selv, men det er et gode med spørgeskemaer, at man kan få svar som man råber i skoven.

Dog viser ældreprofilen, at selvom middellevetiden stiger, ser det ud til, at der ikke har været udvikling i ældres funktionsniveau samt fysiske og psykiske helbred. Det er kort sagt ikke gået fremad med ældres helbred fra 2010-2017.

De teknologiske medicinske landvindinger gør at samfundet er bedre til at holde folk i live, men det er jo ikke det samme som at være rask og rørig.

Robotterne overtager produktionen

Den danske industrigigant Danfoss, der er kendt for at producere termostater, ventiler og varmestyringer, er i øjeblikket ved at opføre Danmarks første fuldautomatiske fabrik i samarbejde med robotklyngen i Odense. Ambitionen er at trække de ansatte helt væk fra samlebåndet, så de kun skal stå til rådighed når skidtet bryder ned.

Efter den økonomiske krise i 2008 forsvandt mange hundrede tusinder af industrijobs fra Danmark, og selvom produktionen langsom er kommet tilbage, så er arbejdspladserne ikke fulgt med i samme omfang, fordi der er sket en massiv investering i automatisering.

Danfoss og mange andre industrivirksomheder satser på en fremtid hvor der slet ikke er brug for ansatte, og fabrikshallerne er fyldt op med robotter der kan klare det meste.

Det står i modsætning til propagandaen fra EU og borgerskabets politikere om et konstant og stigende behov for arbejdskraft til den danske produktion. Der er ikke brug for at kræve længere tid på arbejdsmarkedet, og højere og højere tempo, og stort indtag af østeuropæiske bygningsarbejdere, og asiatiske assistenter, og indiske it-programmører osv.. Den eneste grund til at det sker er for at presse lønninger og få del i spekulationspenge til byggeboom.

Stadig bygger man sin befolkningsfremskrivning på forestillinger om en jævn kurve, selvom der intet belæg er for dette. Ifølge modellerne forventes det at befolkningstallet i Danmark er vokset med ca. 10 procent i 2050 i forhold til 2018. Og det betyder at hvor det i 2018 var ca. 19,3% af befolkningen over 65, så antages det at andelen er vokset til 24,4 % af befolkningen, om 30 år.

De seneste tal viser at folk ikke bliver dramatisk meget ældre i fremtiden, og da slet ikke bliver mere raske og rørlige efter en tur igennem kapitalismens arbejdsmarked. Derfor er der brug for helt andre svar end lappeløsninger og luftfrikadeller i himlen.

LAVERE PENSIONSALDER TIL ALLE!

Links:
Regeringen lovede løsning for nedslidte ældre: Kun en femtedel har fået hjælp

Mange ældre har et godt helbred og oplever, at de kan gøre, hvad de har lyst til


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater