Ny sundhedsreform og privatisering af sundhedsvæsenet – Oktober Radio Aarhus

Oktober Radio podcast den 12. januar 2019

I denne weekends radiopodcast fra Oktober radio kommer vi først ind på Lars Løkkes længe frygtede sundhedsreform.

Regeringen har lagt an til et valgkampsforår der kommer til at handle om indvandrer- og flygtningepolitik, og en sundhedsreform som Lars Løkke drypvis har annonceret det seneste års tid.

Vi ved at det bl.a. handler om at undgå at patienterne overhovedet bliver indlagt, langt mere skal ud til lokale lægehuse, også selvom lægener i dag er overbebyrdede. Selvom det ikke siges åbent, så er planen et nyt skridt i retningen mod et fuldstændigt opgør med offentlig velfærd. Det ses af hele retningen i den politik for afvikling af offentlig velfærd, DSB, og almennyttige boliger osv. osv., der allerede er gennemført.

Privatiseringen af sundhedsvæsenet er kommet i flere etaper, siden man for snart længe siden begyndte at reducere de faglige ledelser, og den videnskabelige tilgang til sundhed. I stedet drives hospitalsvæsenet med en slags erhvervsledelse i spidsen hvor økonomisk styring er det primære værktøj.

Det har ført til en massiv centralisering og nedlæggelsen af en masse mindre sygehuse, og i samme takt udliciteringer.
Patienterne bliver betragtet som forretning og behandlingsforløb som en vare der produceres. Og samlebåndstankegangen har da også ført til at der i dag kan køres mange flere patienter igennem systemet. Det er blot ikke hensynet til den enkelte patient eller f.eks. de fødende kvinder og nye børn i verden der er styrende, men en økonomisk kalkule for effektivisering af ophold på fødestuen. Alt standardiseres og hjemmebesøg og fødsler skal nu klares efter et stopur.
Ekstra ro og omsorg kan tilkøbes sammen med cafeterie-kaffe og lykkepiller og smertestillende behandling. Tilgangen til sundhed har med andre ord længe været under forvandling, og diverse IT systemer, og kontrolskemaer fylder dagene ud for det sundhedsfaglige personale.

EU vil bestemme over sundhedsvæsenet

Den seneste kommunalreform, hvor mindre kommuner har måttet lade livet, og hvor amterne blev nedlagt og erstattet af regioner, blev også fulgt af en stor nedskærings- og privatiseringsbølge. At der nu, i forbindelse med sundhedsreformen, bliver talt om også at nedlægge regionerne, eller måske nedlægge det folkevalgte element i regionsrådene, er derfor også et signal om endnu en runde udliciteringen af sundhedsvæsenet.

Det også i tråd med EU’s krav til udviklingen af den offentlige sektor. Hvor der er et ønske om at indføre fri konkurrence mellem de enkelte private virksomheder hen over landegrænserne. På samme måde som EU kræver at al jernbanetrafik skal være i åbent udbud, skal de syge også være i EU-udbud. Der er nemlig ikke den store forskel på at fragte ølkasser og behandle patienter.

I EU er det alene hensynet til de største virksomheder og industriens ønsker der er styrende. I de store medier præsenteres vi dagligt for propaganda om at alt der er privat, drives bedre end det offentlige, altså at kapitalmagt er bedre end demokrati.
Det er bare aldeles fup og fidus, samlet set er resultatet af udliciteringer og privatiseringer en gigantisk statslig omfordelingsmaskine fra de fattigste til de rigeste.
Og ved at etablere et stadigt dårligere og mere centraliseret offentligt tilbud, jages mange af de der har råd, over i private løsninger, som vel og mærke delvist drives gennem et offentligt bidrag. Og ”frit valg” og forsikringsordninger er dermed penge op af lommen på skatteborgerne og ned i foret på de private virksomheder.

Den nye sundhedsreform skal ifølge Lars Løkke tænke nyt i forhold til de supersygehuse der er kastet bunker af penge efter, og mange steder endnu ikke står færdige. Nu skal folk behandles lokalt og mere sundhed kommer under kommunerne. Det ligger i tråd med tidligere erfaringer: Staten dikterer sammenlægninger og centralisering, dernæst åbnes der for private aktører på dele af markedet, og til sidst sælges det hele til en eller anden kapitalfond. Det er samme dej, om det handler om energisektoren eller statsbanerne eller sundhedssektoren. Det totale udsalg er målet. I kullisserne klar til at overtage den lokale behandling står medicinalindustrien, der også har købt sig ind på universiteter og hospitalsfløje.

Lars Løkke afslører lidt af regeringens kommende Sundhedsreform:
Sundhedsreform: Kommunale sundhedshuse skal sikre 40.000 færre indlæggelser

Sidst i udsendelse kommer vi ind på at vi ikke kan anbefale at stemme på nogle af de opstillede partier til det kommende valg. Alle partier der opstiller til folketinget er tilhængere af et fortsat medlemskab af EU og medlemskabet af Nato og vil på den ene eller anden måde bakke om en regering der vil fortsætte den neoliberalistiske og militaristiske diskurs.

Læs også: Det er de rige, der skal betale!

 

HØR UDSENDELSEN HER

 


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 13. januar 2019


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne