Udsigt til økonomisk krise

2018 blev et dårligt år for spekulation i aktiekurserne, ikke mindst er kursen på banksektoren faldet i takt med at nye svindelsager er blevet afdækket. Men også i den almindelige økonomi ser det ud til at endnu et årti på lavvækst kan slå over i en økonomisk krise.

Kravet om lavere arbejdstid, lavere pensionsalder, og ret til arbejdsløshedsunderstøttelse og ordentlige uddannelser til alle står i centrum
Foto: Udsnit fotobyazze

Selvom alle ved at kriser er uundgåelige i kapitalismen, så ved ingen hvordan man forudsiger hvornår krisen kommer; på den anden side er en konkurs i en legetøjskæde midt i julehandlen et vink med en vognstang om at alt ikke er som det bør være,

Lytter man alene til spekulanter og politikere, så bygger de altid deres propaganda på en forestilling om en konstant vækst i økonomien. Et eksempel er at pensionsalderen altid skal hæves fordi der er ”behov” for ekstra arbejdskraft. Men den kapitalistiske økonomi har faktisk i et halvt århundrede været inde i en lang nedadgående kurve, hvor de årlige vækstrater har haft en tendens til at blive gradvist mindre og mindre. Reelt har der siden finanskrisen kun været en minimal vækst i økonomien. Det sætter hele spørgsmålet om pensionsalder i et helt andet lys. Hvis politikerne var ærlige ville de fortælle, at det med højere pensionsalder handler om at gamle og unge skal slås om arbejdspladserne, så lønnen kan presse endnu mere.

Ud over de seneste ugers dramatiske udsving på børserne, kom to af Danmarks nærmeste handels partnere – Tyskland og Sverige – ud af 2018 med et minus i deres BNP-vækst i sidste kvartal. Et enkelt kvartal med nedgang er dog ikke i sig selv det samme som en begyndende krise.

Det alvorlige er især en begyndende afmatning i det kinesiske marked, der rammer europæerne hårdt, og bilsalget i Kina er for første gang faldet i 20 år. F.eks. solgte de tyske folkevognsfabrikker 7,5 procent færre biler til Kina i 2018 end året før. Den markante nedgang i bileksporten har fået både europæiske og amerikanske bilfabrikanter til at annoncere massefyringer.

Handelskrigen mellem USA og resten af verden får en del af skylden for nedgangen i eksporten til Kina, det samme gør omstillingen fra diesel til elektriske biler, og en voksende kinesisk produktion af egne bilmærker. Tilbage står, at der er en overproduktionskapacitet der ikke kan findes afsætning for, og resultatet er fyringer i industrien.

Også Brexit får skyld får den økonomiske usikkerhed, og det er ikke mindst den manglende vilje fra EU om at indgå en fair aftale med briterne og Theresa Mays regering, der i øjeblikket giver en vis usikkerhed om karakteren af de kommende handelsrelationer. Et Brexit uden en frihandelsaftale med EU vil betyde at danske varer solgt til englænderne vil blive belagt med toldafgifter, og danske fiskere ikke længere har fri adgang til at fiske i Golfstrømmen i de lukrative britiske farvande. Så indtil de fremtidige handelsrelationer er afklaret, vil der være en stor bekymring for hvordan det vil påvirke arbejdspladserne i Danmark.

Men også hvis man ser på paletten af Danmarks vigtigste eksportmarkeder, der omfatter Skandinavien og de europæiske stormagter og USA, så er der alle steder nogle ting der peger på at en økonomisk krise allerede eksisterer i form af stigende ulighed og et stort usynligt lag af working poor og arbejdsløshed. Det er bl.a. det der kommer til udtryk i aktionen ”de gule veste” i Frankrig, hvor stagnation i reallønnen, arbejdsløshed og voksende boligpriser er virkeligheden for mange.

Af andre indikatorer på en opbremsning og negative udsigter for økonomien er rentestigninger på kortfristede lån, og rentefald på langsigtede statsobligationer; den tiårige danske statsobligation er på det laveste niveau siden den blev introduceret for to år siden.

Kapitalen søger også over i ejendomsspekulation, og der har de danske kreditforeninger genopfundet både rentefri lån, og langsigtede obligationer slået op som internationale spekulationspapirer.

Lidt af det samme system der første til den amerikanske boligboble for snart 11 år siden.

Hvornår krisen slår igennem i den danske økonomi, og hvor voldsomt det vil blive, er fortsat usikkert, men at der er truende skyer i horisonten hele vejen rundt er der ingen tvivl om.

Fra politisk hold forbereder man allerede igen at vælte byrden over på arbejderklassen, derfor er kravet om lavere arbejdstid, lavere pensionsalder, og ret til arbejdsløshedsunderstøttelse og ordentlige uddannelser til alle, blandt det der skal stå i centrum i den kommende valgkamp.

Kilde:
Kinesisk opbremsning udløser tusindvis af fyringer i Europa

Læs også
Det er de rige, der skal betale!
KPnet 10. januar 2019

 


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne


KPnet 12. januar 2019


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne