Støj dræber – Politikerne løj om F-35 kampfly

Det afsløres nu, at støjen fra F-35 kampfly vil være 4 gange så høj som fra de nuværende F-16. Den vil gøre området omkring Skrydstrup ubeboeligt, men rækker langt videre end det. Især da Skrydstrup og Jylland er udpeget af NATO til at blive Nordeuropas træningscenter for den samlede flåde af F-35 kampfly. Politikerne løj inden vedtagelsen om støjniveauet, ligesom de lyver om nødvendigheden af kampflyene. De skal ikke bruges til forsvar, men til angrebskrig.

Artikel fra Enhed og Kamp 4,2018


STØJ DRÆBER

Støj dræber – det giver blodpropper, slagtilfælde, diabetes og stress. Danske grænseværdier er alt for høje og dumpes nu direkte af WHO som livsfarlige og sundhedsskadelige.

Det er afsløret, at politikerne løgn om støjen fra de nye F-35 kampfly inden købet. Og om, at NATO- basen Fighter Wing Skrydstrup i Jylland der skal samle alle danske kampfly, også skal være nyt trænings- og kommandocenter for samtlige nordeuropæiske F-35-kampfly. Helt op til 80 kampfly fra bl.a. Storbritannien, Holland, Norge og Polen skal kunne deltage i avancerede NATO-F-35 flyøvelser med udgangspunkt i det danske luftrum over Nordsøen.

Da en dagplejemor klagede til Forsvaret over, at børnene vågner med et skrig, når kampflyene træner, svarede Forsvaret, at de er nødt til at træne over land, og at især godt vejr øger støjgenerne!

Forsvaret henholder sig i øvrigt til formuleringer som disse: Støj i forbindelse med militære flyveøvelser er på grund af deres kortvarige og midlertidige karakter ikke godkendelsespligtige. Øvelserne omfatter operationer med kampfly fra NATO-lande, og har en varighed fra enkelte dage til få uger. – En del af Forsvarets flyvninger er – ligesom tilsvarende civile flyvninger – undtaget. – Miljøstyrelsens miljøgodkendelse af flyvestationer principielt svarer til godkendelse af civile flyvepladser. – Forsvarets opgaver for staten medfører, at der ved formulering af miljøkravene skal tages hensyn hertil.

Stat og regering godkender at NATO ingen hensyn skal tage til civilbefolkningen. Den kan eksproprieres og tvangsforflyttes.

Indlægget har været bragt i APKs tidsskrift Enhed og Kamp – Kommunistisk Politik 4,2018

Se også

Nye F35-kampfly larmer op til fire gange mere end F16: ‘Flyt naboerne væk’
DR 16. december 2018

Følg Nej tak til nye kampfly

 

 


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK


Udgives af 
APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

KPnet 17. november 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne