Frankrig – Regeringen på tilbagetog: Forstærk den sociale protestbevægelse!

Udtalelse ved Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti PCOF
Paris 5. december 2018

Macron og hans regering blev tvunget til at gøre indrømmelser, omend begrænsede, på grund af den stærke sociale protest, der er kommet til udtryk i ugevis med bevægelsen de gule veste.
De velhavende og chefernes arrogante præsident sender sin minister ud for at forsøge at ødelægge den enorme sociale vrede, der er kommet til udtryk, ikke mindst i de forsømte områder i landet.

Siden tirsdag er hidtidige regeringstabuer som spørgsmålet om ISF (formueskat som Macron afskaffede i 2017), der er et symbol på politikken til fordel for de rige, “blevet sat på bordet” af hans talsmænd , forudsat at der ikke stilles spørgsmålstegn ved de vigtigste orienteringer. Neoliberalismen skal blive ved med at være ledetråden.

Ændringerne i den hidtidige foragtelige ledelsesstil hos præsidenten og hans regering og de stadige opfordringer til inddragelse af “andre involverede organer” forøges. Dette er et tegn på regeringens svækkelse og svækkelse af dens valggrundlag.

De gule vestes bevægelse er et resultat af, og en del af, en længere periode med faglige mobiliseringer: Mod El Khomri-loven, mod arbejdsmarkedsloven, boliglovgivningen, mod hospitalslukninger, jernbanearbejdernes strejker. For øjeblikket udvikler der sig mobiliseringer og strejker i virksomhederne om lønstigninger, begyndende med stigningen af den månedlige mindsteløn til 1800 € (Den ligger p.t. på 1.498,47 euro.)

De ophobede konsekvenser af de gennemførte ‘reformer’ – universitetsreformen nedlæggelsen af stillinger i gymnasier, ændringerne i forhold til de første års universitetsstudier og erhvervsskolereformen, der er oprettet, har betydet en mobilisering af hundredvis af gymnasier. Svaret har været rullende protester, men i det nuværende klima kan resultatet være større mobilisering, mere støtte fra andre sektorer i kamp.

Regeringen er svækket, en sprække er åbnet
Dens indrømmelser dækker en seks-måneders udsættelse af de foranstaltninger, der antændte krudtet: suspension af skattestigninger på brændstof og indefrysning el-takster indtil maj 2019. Det er både for lidt og kommer for sent.

Siden begyndelsen af de gule vestes bevægelse er kravene til social retfærdighed, konkrete tiltag for at øge de små lønninger, pensionerne, arbejdsløshedsunderstøttelsen – og kravene om at beskatte de store virksomheder mere, for mere demokrati. har hobet sig op. I de gule vestes platform indgår der mange krav fra arbejdsbevægelsen og fagforeningerne, (heriblandt om sociale boliger, uddannelse for almindelige børn og unge, sikring af hospitaler og et sundhedssystem, der er tilgængeligt for alle) og om forsvar af offentlige ydelser.

Disse forskellige bevægelser står ikke i modsætning til hinanden, men supplerer hinanden.

Regeringen foreslår samtaler for at vinde tid og forsøge at bryde ud af sin isolation. Giv den ikke en pause!

De gule vestes bevægelse kræver yderligere mobilisering.

Fagforeningsbevægelsen er kommet på banen – især efter CGT’s opråb – og har aftalt strejker og demonstrationer den 14. december.

Initiativet ligger i hænderne på arbejderne, arbejderklassen, deres kamporganisationer.

De krav, der kan skabe enhed mellem de forskellige bevægelser, er mere aktuelle end nogensinde:

Forøgelse af mindstelønnen til 1800 €, af pensioner og sociale ydelser

– Transportstøtte

-Moms på maks 5,5% for basale fornødenheder

– Genindførelse af formueskatten.

Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti PCOF

www.pcof.net – pcof@pcof.net


Det
te er en artikel fra KPnet.
Se flere artikler og følg med på

KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES 
– eller på FACEBOOK

Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne


KPnet 8. december 2018


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater