Håndslag -Tidsskriftet mod fascisme og krig – Nyt nummer udkommet

I det nye nummer af det antifascistiske tidsskrift Håndslag behandles de ledende erhvervskredse og politiske aktører, der straks og uden vaklen var parate til at agere under tysk førerskab – og hvor langt den sammenrottede regering rent faktisk gik. Fredskampen i dag er en anden del, der i tidsskriftet tages under behandling.

Straks efter den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940 var der forskellige naziinficerede kredse med den absolutte top i erhvervslivet, som udfoldede intense bestræbelser på at få igangsat statskup. Formålet var at få foretaget en regeringsændring, og det skulle ske uden om rigsdagen (som dengang bestod af to kamre: folketing og landsting). Højgårdskredsen f.ex  med deltagelse af  bl.a. A.P. Møller, Knud Højgård og den senere minister i samlingsregeringen Gunnar Larsen, de opgav dog planen usikker på om kongen ville være med.

Tysklands overfald på USSR den 22. juni 1941 gav anledning til en styrkelse af den aktivistiske statskollaboration i Danmark. Nu kunne der tilsættes en god del antikommunisme, og i de følgende måneder fulgte interneringen af kommunisterne, regeringserklæringen til støtte for krigen, godkendelsen af Frikorps Danmark, illegaliseringen af DKP, tilslutningen til Antikominternpagten, og nedsættelsen af »Udenrigsministeriets Østrumsudvalg«. I dette udvalg arbejdede en gruppe ledende danske industrifolk mellem december 1941 og august 1943 med at undersøge dansk erhvervslivs ekspansionsmuligheder i de tyskbesatte dele af USSR.

I et mødereferat fra udvalget 11. december 1941 citeres Knud Højgaard for, at det var “… virkeliggørelsen af en drøm, der havde været holdt oppe på trods af 20 års mellemliggende udvikling i Rusland«. Minister i samlingsregeringen Gunnar Larsen og F.L.Smidth udnyttede mulighederne og drev en stor cementfabrik i Kunda, Estland. Hvor koncentrationslejrfanger blev lejet af SS som slavearbejdere på fabrikken.

Ideerne om en union, et økonomisk fællesmarked, Europas Forenede Stater eller lignende var også et vigtigt element i de tysk-nazistiske planer for Europas fremtid. Landene, også de mange, der var erobret, skulle tilstås en begrænset råderet under Tysklands uindskrænkede førerskab.

I Danmark blev de tyske planer vel modtaget af bl.a. socialdemokratiet, der velvilligt og frivilligt gjorde sig til den førende propagandist for Hitlers nazistiske Neuropa. Læs meget mere i bladet.´.

Læs f.eks. om: Antikominternpagten

Læs lederen: Al forandring kommer nedefra

I dette nummer af Håndslag behandles også forskellige sider af fredskampen, bl.a. bringes et indlæg fra Fredsfestival i Århus i oktober af Tine Spang Olsen som behandler modsætningsforholdet USA og Kina, og hele bagtæppet for den nuværende situation i verden, nemlig en optrappet konkurrence mellem USA, Rusland, Kina og EU. Verden nærmer sig et større skift. Hvem skal være dominerende supermagt, hvem skal have adgang til ressourcerne, hvem skal have militærbaser hvor. Vi ved, at både 1. og 2. verdenskrig var omfordelings krige mellem de daværende største imperialistiske magter. Det samme har ligget bag de regionale krige i de seneste år. Essensen i krigene har været, hvilke magter, der fremover skulle kontrollere olien eller strategiske støttepunkter.

Også den norske fredsbevægelse (Stopp NATO) og dens højaktuelle kamp mod den nye baseaftale mellem Norge og USA, som gør baseområderne til et central element i USAs og NATOs atomvåbenparaply behandles.

Håndslag kan købes bl.a. i Oktober Bogbutikker eller ved henvendelse til Håndslag. Se herunder.

Om Håndslag
Håndslag er udkommet i 35 år og har siden 1995 været et fællestidsskrift for Aktive Modstandsfolk og Folkebevægelsen Mod Nazisme. I 2017 blev Stop terrorkrigen – Ud af Nato tilknyttet Håndslag og med i redaktionen.

Med Håndslag fik modstandsbevægelsen det nødvendige stridsskrift, der har formået at fremdrage, dokumentere og forbinde dens erfaringer, dens kamp og det sejrrige oprør fra dengang med kampen for fred og frihed, mod krig og fascisme af i dag.
De Forenede Nationer, FN, blev stiftet på dette grundlag – på opgøret med nazisme. Og Danmark blev medstifter af FN udelukkende fordi befolkningen med modstandsbevægelsen den 29. august 1943 fyrede samarbejdspolitikkerne.

Modstandsbevægelsens dyrekøbte erfaringer fastholdes stadig og forbindes med dagens aktuelle spørgsmål og kampe.

Bladets fokus er, med en redaktion af folk, som er født efter befrielsen i nogen grad ændret til i højre grad at fokusere på dagens globale kamp for fred og frihed, mod krig. Med mere stof omkring de spørgsmål der optager antikrigsmodstanden i Danmark samt de aktuelle fascistiske udviklingstræk rundt omkring i verden.
Håndslag støtter modstanden mod dansk oprustning og krigsdeltagelse, og NATOs vilde oprustning af Norden – såvel som mod EU’s militarisering og opbygning af en egentlig europahær. Vi er for et atomvåbenfrit Danmark, uafhængigt af de militære alliancer – et Danmark udenfor NATO og EU.

Der er brug for Håndslag i dag. Nazismen blev nok slået i 1945. Den blev ikke udryddet. Det samme gælder faren for en ny verdenskrig.

Håndslag hjemmeside – Læs her

Tegn abonnement på Håndslag 4 numre årligt 150,- kr. her eller skriv til Håndslag mail: haandslag@gmail.com

Tidligere nr. kan bestilles via redaktionen – 30 kr. plus porto.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater